Nurun Ala Nur, Kalplerin Anahtarı Külliyatı

Bugüne kadar Muhterem ÖMER ÖNGÜT'ün 38 ciltlik Kalplerin Anahtarı Külliyatı'nı ve bu külliyatın birer parçası olan 61 adet kitapçığını yayınlamak nasip olmuştur.


Y A Y I N L A R I M I Z
Fiyat Listesi (pdf)


KUR'AN-I KERİM (Hafız Osman Hattı)
 • RAHLE BOY (Bilgisayar Hatlı, Kutulu, 5 renk baskı, kuşe kağıt)
 • ORTA BOY (Bilgisayar Hatlı, Kutulu, 5 renk baskı, kuşe kağıt)
 • KUR'AN-I KERİM ve TÜRKÇE MEAL-İ ALİSİ
 • RAHLE BOY (Bilgisayar Hatlı, Kutulu, 5 renk baskı, kuşe kağıt)
 • ORTA BOY (Bilgisayar Hatlı, Kutulu, 5 renk baskı, kuşe kağıt)
 • KALPLERİN ANAHTARI KÜLLİYATI
 • SÖZLER VE NOTLAR 1
 • SÖZLER VE NOTLAR 2
 • SÖZLER VE NOTLAR 3
 • SÖZLER VE NOTLAR 4
 • SÖZLER VE NOTLAR 5
 • SÖZLER VE NOTLAR 6
 • SÖZLER VE NOTLAR 7
 • SÖZLER VE NOTLAR 8
 • SÖZLER VE NOTLAR 9
 • SÖZLER VE NOTLAR 10
 • ALLAH-U TEALA'NIN HÜKMÜ İSLAM'IN HUKUKU
 • ALLAH-U TEÂL’NIN İHSAN ETTİĞİ BİTKİLERDEKİ ŞİFALAR
 • BİZ KÜFRÜ HOŞ GÖRENLERDEN DEĞİLİZ
 • CEVÂHİRULLAH-1
 • CEVÂHİRULLAH-2
 • DUALAR
 • GERÇEK MÜRŞİD HAZRET-İ ALLAH'TIR
 • HAİNLERİN İÇYÜZÜ
 • HÂİN TEZGÂH
 • "HATM'ÜL-EVLİYÂ" Kitabı
 • HAZRET-İ KUR'AN'DA YAHUDİLERİN HIRİSTİYANLARIN VE MÜNAFIKLARIN İÇYÜZÜ
 • HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
 • HİZBULLAH'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜŞŞEYTAN'A TÂBİ OLANLAR, HİZBÜLVAHŞET'E TÂBİ OLANLAR
 • İMANLI GÖNÜLLERE HİTAP
 • İNSAN DÜNYA VE AHİRET
 • İNSANIN YARATILIŞI VE ORGAN NAKLİ
 • İSLÂM DİNİ ve VEHHÂBÎLİK DİNİ
 • İSLAM İLMİHALİ
 • KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELAM
 • KIYAMET VE ALAMETLERİ
 • NUR-İ MUHAMMEDİ (3 renk tezhib baskılı)
 • Resulullah Aleyhisselâm'ın Müjdelediği, Evliyâullah Hazerâtı'nın İfşa Ettiği; Hatmü'l-Evliyâ, ÖMER ÖNGÜT -Kuddise Sırruh-
 • SAADETE ERENLER, FELAKETE KAYANLAR
 • Silsile-i Celile-i Âliye SÂDÂT-I KiRAM -Kaddesallahu Esrârehüm-
 • Sırru’l-Esrâr RÜTBE-İ BÂLÂ
 • TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ
 • Daha geniş kitlelere irşad halkasını uzatabilmek gayesiyle; Muhterem ÖMER ÖNGÜT'ün bu eserleri kitapçıklar halinde neşredilmektedir. Bu seriden yayınlanmış olan eserler;


  CEP KİTAPLARI
 • AHİR ZAMAN ALİMLERİ
 • AKIL VE DERECELERİ
 • ALLAH YOLUNDA İNFAK
 • ALLAH-U TEÂLÂ'NIN KUDRET ve AZAMETİNİN DELİLLERİ
 • ASHAB-I KEHF
 • CEMALETTİN KAPLAN VE OĞLUNUN İÇYÜZÜ
 • ÇOCUĞUN İLÂHİ AHKÂM MUCİBİNCE TERBİYESİ VE YETİŞTİRİLMESİ
 • DUALAR
 • DÜNYA VE AHİRET
 • ELLİDÖRT FARZ
 • HACC
 • HAKİKAT İLE DALALET'İ BİLMEMİZ LAZIM
 • HAKİKATI BULMAK VE HİDAYETE ERMEK
 • HAKİKİ MUTASAVVIFLAR, HAKİKİ VAHDET-İ VÜCUDCULAR VE SAHTELERİ
 • HAKİKİ MÜSLÜMANLAR VE SAHTELERİ
 • HATIRA DEFTERİ
 • HAZRET-İ ALLAH'IN SEVDİĞİ SEÇTİĞİ KULLARLA, RİYAKÂRLARIN VE SAHTEKÂRLARIN İÇ DURUMLARI
 • HER İSİM BİR DİNDİR
 • İBTİLA VE İMTİHAN
 • İLAHİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ'NE DAVET
 • İLAHİ HÜKÜMLER
 • İSLÂM DİNİ VE VEHHÂBİLİK DİNİ
 • İSLAM'IN İMAN ESASLARI
 • İSLAM'IN TEMEL ESASLARI
 • KARDEŞLİK DİNİ VE HAKİKATLER
 • KURBAN
 • KÜFRÜ HOŞ GÖREN, DİNİNE VE VATANINA İHANET EDEN SAHTE KAHRAMANLAR
 • KÜFRÜ HOŞ GÖREN NARCILARIN İÇYÜZÜ
 • NAMAZ REHBERİ
 • NEFİS İLE MÜCADELE
 • NİKAH VE EVLİLİK
 • NÛRUN ALÂ NÛR
 • ÖLÜMÜN HAKİKATI, CENAZE İŞLERİ VE BERZAH HAYATI
 • Öyle Bir Zaman Geldi ki, Nice Türemeler Üredi. Allah'lık Dâvâsında Bulunan Firavunlar Yine Türedi.
 • REFAH DİNİ'NE MENSUP MAHMUD EFENDİ'NİN MOLLARINA CEVAPTIR
 • SAADETE ERENLER, FELAKETE KAYANLAR
 • SOHBETLER 1
 • SOHBETLER 2
 • Dinleri Süleymancılık, İmanları Para, Has Huyları Gasp, Meslekleri de Dilencilik Olan SÜLEYMANCILARIN İÇYÜZÜ
 • ŞEYTAN FIRKASINA UYMAMANIZ İÇİN VASİYETİMDİR
 • TASAVVUF 1
 • TASAVVUF 2
 • TİCARİ HAYAT
 • VAKIF SOHBETLERİ 1
 • VAKIF SOHBETLERİ 2
 • ZİKRULLAH

 • HAZRET-İ ÂDEM, HAZRET-İ İDRİS VE HAZRET-İ NUH PEYGAMBERLER
 • HAZRET-İ HUD HAZRET-İ SALİH VE HAZRET-İ İBRAHİM PEYGAMBERLER
 • Hz. LÛT, Hz. İSMAİL, Hz. İSA, Hz. YAKUB, Hz. YUSUF, Hz. EYÜP PEYGAMBERLER
 • Hz. ŞUAYB, Hz. MUSA VE Hz. HARUN PEYGAMBERLER
 • Hz. İLYAS, Hz. ELYESÂ, Hz. ZÜLKİFL, Hz. YUNUS, Hz. DAVUT, Hz. SÜLEYMAN, Hz. LOKMAN, Hz. ZEKERİYÂ, Hz. YAHYA, Hz. ÜZEYİR, Hz. ZÜLKARNEYN ve Hz. İSA Peygamberler

 • ÂYETܒL-KÜRSÎ
 • FÂTİHA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ
 • İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ
 • HADÎD VE MÜCÂDELE SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • HAŞR, MÜMTEHİNE, SAF VE CUM'A SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • KALEM, HAKKA, MEARİC, NUH VE CİN SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • MÜNÂFİKÛN, TEĞÂBÜN, TALÂK ve TAHRÎM SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • MÜZEMMİL, MÜDDESİR, KIYAME, İNSAN VE MÜRSELÂT SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • RAHMAN VE VÂKIA SURE-İ ŞERİF'LERİNİN TEFSİRİ
 • YÂSİN VE MÜLK SÛRE-İ ŞERİF’LERİNİN TEFSİRİ
 • ARAPÇA YAYINLARIMIZ
 • (İSLÂM DİNİ VE VEHHÂBÎLİK DİNİ-ARAPÇA)
 • İNGİLİZCE YAYINLARIMIZ
 • ISLAM ALMIGHTY ALLAH'S COMMANDS
 • ALMANCA YAYINLARIMIZ
 • DER EDLE QUR'AN IN DEUTSCHER SPRACHE
 • ISLAM DIE BESTIMMUNGEN ALLAHS DES ALLMÄCHTIGEN
 • FRANSIZCA YAYINLARIMIZ
 • ISLAM LES INJONCTIONS D'ALLAH LE TOUT PUISSANT
 • BOŞNAKÇA YAYINLARIMIZ
 • ISLAMSKI ILMIHAL (Boşnakça İlmihal)

 • | Ana Sayfa |