Kalplerin Anahtarı
SÖZLER ve NOTLAR - 3

Muhterem müellifin bütün eserlerinde olduğu gibi Kalplerin Anahtarı SÖZLER ve NOTLAR serisinde de İslâm hakikatleri, iman letâfetleri, tasavvuf sırları Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin ışığında selis bir üslupla anlatılmaktadır.

Büyük Boy (17x25 cm), 560 sayfa
Fiyat Listesi

Sözler ve Notlar-3


İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
VAKIF SOHBETLERİ

BİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
    Vasiyet
    Nasihat

İKİNCİ VAKIF SOHBETİ
    Hazret-i Allah’ı aradım hiçlikte buldum
    “O Hakk’ın Nûrudur”
    Nur-i İlâhi
    Kitapların okunup ve kıymetinin bilinmesine dair
    Bu kitap maddeye tapanlara, onlara uyup sapanlara, din-i mübini ve bu güzel vatanımızı dağıtıp paramparça etmek isteyenlere harp ilan etmiştir

ÜÇÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
    İnsanî ruh, hayvanî ruh
    Nefis bidayette yeni doğan çocuğa benzer
    Bir temsil, (üç misafir)
    Hazret-i Allah’a dair
    Hazret-i Allah’ın nûruna dair
    Hazret-i Allah’ın nûrunun nûruna dair
    Gayemiz İslâm’dır, isim değil

DÖRDÜNCÜ VAKIF SOHBETİ
    Şükür gereken üç şey
    Allah-u Teâlâ’nın sevdiği kulu üzerindeki en büyük lütufları

BEŞİNCİ VAKIF SOHBETİ
    Hakk’tan seyr, Hakk’a seyr
    Tarikat-ı Aliye’nin dört vasfı
    Gören göz

ALTINCI VAKIF SOHBETİ
    Hakk’tan seyr, Hakk’a seyr
    Şaşı göz
    Bizi bu sahneye koydu denemek için
    Cehennemlikler
    Zahidler
    Arifler
    Vakıflar
    Murakabaların izahı

YEDİNCİ VAKIF SOHBETİ
    İnsan on letaiften müteşekkildir
    İnsan-ı kâmil
    Madde ile mana arasındaki fark
    Ruh Allah-u Teâlâ’nın emridir
    Nefis
    YARATAN, İNSANI NASIL YARATTIĞINI BEYAN EDİYOR
      Merhale merhale insanın yaratılışı
      Mümin-i kâmil

SEKİZİNCİ VAKIF SOHBETİ
    Hazret-i Allah’a varan gönül yolcuları
    NEFİS ve DERECELERİ
    Murakaba yoluyla Hakk-al yakîn
      1. Murakaba-i Ehadiyet
      2. Murakaba-i Maiyyet
      3. Murakaba-i Akrabiyyet
      4. Murakaba-i Muhabbet
      5. Murakaba-i Vâhidiyet
    O Hakk’ın nûrudur
    İmandan kayanların, İslâm’dan çıkanların durumu

DOKUZUNCU VAKIF SOHBETİ
    Akıl yolu ile Hakk’a ulaşan hakikat yolcuları
    Akıl dört kısımdır
      1. Akl-ı Meaş
      2. Akl-ı Mead
      3. Akl-ı Nûrânî
      4. Akl-ı Kül

ONUNCU VAKIF SOHBETİ
    Aklın dereceleri ve her derecedeki durumları
    Allah’ın kurmuş olduğu nizamı bozmak isteyen kafirler
    Zekat verilecek sekiz sınıf
    Tasarruf teşvik faizi
    Bölücüler küfre nasıl kaydılar
    İnkarcılara hitap
    Bölücülerin konuşacağı ilk şey maddedir

ONBİRİNCİ VAKIF SOHBETİ
    Aşk, Muhabbet, Mahviyet’ten hangisi efdaldir?
    Cennete ilk girecek olanlar
    Veliler üç kısma ayrılır
    Mürşid-i Hakiki
    Bölücülerin cehennemdeki durumları
    Gönlünün sultanı kimdir?
    Saadet nedir? Mesut kimdir?
    İlimde derinleştirdiği kimseler, ilimde derinleşen kimseler
    Sadır ilmi ile satır ilmi nerede ayrılır?
    Sadır ilmi ile satır ilminde akıllar nerede ayrılır?
    Veliler hakkında bazı sırlar
    Var olan yalnız Hazret-i Allah’tır
    İhlas sure-i şerif’inin izahı
    Âyân-ı sâbite nasıl gelişir?
    Ruhaniyet ile cismaniyet
    Mehdi Resul Hazretleri hakkında ifşaatlar
    Kadınların cami ve cemaatten menine dair hiçbir nehyin olmadığı

VASİYET SOHBETİ
    İstişare
    Mükerrem insan kimdir?
    Hizmeti minnet bilenler ile mihnetle hizmet edenler
    Sizlere kitapları bırakıyoruz
    HAZRET-İ EBUBEKİR
    Tevazu
    Vakfın temel prensipleri
    Bizden sonra “Şu imamdır, şu önderdir...” zannına kapılmayın
    Hiçbir varlığa sahip değilim, hüküm Hazret-i Allah’a aittir

2. BÖLÜM
ALLAH YOLUNDA İNFAK
    İnfaka Davet
    İnfaka Teşvik
    Sevilen Şeylerden İnfak
    Yedi Başak Bitiren Tohum
    Vakıf
    Allah İçin Yapılan
    Riya ile Yapılan
    Karz-ı Hasen
    Rızık ve İnfak
    Sadakayı Açıktan veya Gizli Vermek
    Övülen Müminler
    İnfakın Ecir ve Sevabı
    Gönülden Verilen
    Yakınlık Kazanmak
    Rızık Taksimi
    Gerçek Varis
    Servet ve İmtihan
    Bahçe Sahiplerinin Hikayesi
    Sarf için Yetki
    Ölüm Gelmeden Önce
    İnfak Edilecek Malın Vasfı
    Kazancın Bir Kısmı
    Leyl Sûre-i Şerif’i
    Dünya Hayatının Misali
    Meşru Çalışmalar
    Dünya Ehli
    Âhiret Ehli
    Zekat
    Zekat Vermekten Kaçınanlar
    Sâlebe’nin Hikayesi
    Gerçek İyilik
    Mal ile Cihad
    İslâm’ın Engin Hoşgörüsü
    Yüzsüzlük Etmeyenler
    İstemek ve İsteyiciler
    Niyeti Doğru Tutmak
    Gösteriş İçin İnfak
    Mümin ile Kâfirin Hikayesi
    Kâfirin İnfakı
    Kâfirin Dünyalığı
    Dünya ve Kâfirler
    İnfak ve Münafıklar
    Cehennemin Çağrısı
    Acıklı İtiraf
    Sarp Geçit
    İsteyeni Reddetmemek
    Karun’un Hikayesi
    Dinde Zorluk Çıkarmak
    Çok Kârlı Bir Ticaret
    Hoş Gösterilen Şeyler
    Aracı Olmak
    Çoklukla Öğünenler
    Dünya da Müminlerin Âhiret de
    Hem Dünyada Hem Âhirette
    Dünya ile Âhiret Arasında Tercih
    Kim Üstün
    İsraf ve Cimrilik
    Mala Aşırı Düşkünlük
    Tevekkül
    Korku ile İnfak
    Şeytan ve İnfak
    Rızık ile İmtihan
    Geçmişten İbret
    Rezzâk-ı Âlem
    Dönüş Allah’adır
    Muttaki İnsanlar
    Nümune İnsanlar
    İmtihan Dünyası
    Mal ve Aklı Ermezler
    Hayır Nerede?
    Sıkıntılı Hayat
    Sosyal Adalet
    Nimetlerin Hesabı
    Mal ve Evlatla İmtihan
    Evlat Katilleri
    Kazanca Göre
    Rızık Taksimi
    Önce Zikrullah
    “Kendi İyiliğinize Olarak...”
    Cimrilik Yapanlar
    Beyinsizler
    Kâfire Mühlet
    Yetimlerin Malları
    Zarurete Ruhsat
    Mal ve Can Pazarı
    Can ve Mal
    Cihad ve Münafıklar
    Cihaddan Kaçınanlar
    Cihad Edenlerin Derecesi
    Gönülleri Cihadda Olanlar

3. BÖLÜM
GAYBIN ANAHTARLARI

4. BÖLÜM
HAKİKİ MÜSLÜMANLAR VE SAHTELERİ
  İŞTE HAKİKİ MÜSLÜMANLAR
    Hazret-i Hatice (Radiyallahu Anhâ)
    Hazret-i Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)
    Hazret-i Ömer (Radiyallahu Anh)
    Hazret-i Osman (Radiyallahu Anh)
    Hazret-i Ali (Radiyallahu Anh)
    Ömer Bin Abdülaziz
    Tarık Bin Ziyad
    Selahaddin Eyyubi
    Sultan Alparslan
    Osman Gazi
    Orhan Gazi
    Murad Hüdavendigar
    Yıldırım Bayezid
    İkinci Murad Han
    Fatih Sultan Mehmed
    İkinci Bayezid
    Yavuz Sultan Selim
    Kanuni Sultan Süleyman
  SAHTELERE GELİNCE
    Hülâsâ-i Kelâm
  HAZRET-İ ALLAH VE RESULULLAH ALEYHİSSELÂM’IN DİNİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN, KELİMÂTULLAH’IN YÜKSELMESİ İÇİN DİN KURUCU BÖLÜCÜLERLE VE KÂFİRLERLE MÜCADELE ET!
    İslâm’a Yakışanlar
  “ONLARI ATEŞE ÇAĞIRAN İMAMLAR KILDIK. KIYAMET GÜNÜ ONLAR YARDIM GÖRMEYECEKLERDİR.” (KASAS: 41)
  HEVA VE HEVESİNE UYARAK HALKI ŞAŞIRTANLAR
  MODERN ÇAĞIN İLÂHLARI

5. BÖLÜM
BÖLÜM BÖLÜM BÖLDÜLER

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |