TİCARÎ HAYAT

Cep Boy (11x16,5 cm), 344 sayfa
Fiyat Listesi


İÇİNDEKİLER

TİCARÎ HAYAT
• Ticarette Doğruluk
• Haram Kazanç
• Helâlinden Yemek ve İçmek
• Helâl ve Haram
• Haram İki Kısma Ayrılır
• Karaborsacılık
• Tartı ve Ölçü Aletlerini Doğru Tutmak
• Hile Yapmamak
• Fazla Yemin Etmemek
• İyi Malı Tercih Etmek
• Rüşvet
• Alış-Veriş
• Alış-Veriş Çeşitleri
        • Tevliye
        • Vazî'a
        • Murabaha
        • Müsâveme
• Gabni Fahiş
• Muhayyerlik
        • Alış-veriş'te muhayyerlik
        • Malı görmekte muhayyerlik
        • Maldaki kusur itibariyle muhayyerlik
• Bâtıl Alış-Verişler
• Fâsid Alış-Verişler
• Mekruh Olan Alış-Verişler
• Peşin ve Veresiye Satişlar
• Vâdeli Satış
• Eskiden Kalan Malı Zamlanmış Yeni Fiyatla Satmak
• İkale (Satışı Bozmak)
• Selem
• Fâiz
        • Fâiz İle İlgili Hükümler
        • Küfür Diyarında Fâiz
• Borç Alıp-Verme
• Şirketler (Ortaklik)
• Ortaklığın Kısımları
        • Mülk Ortaklığı
        • Akid (Sözleşme) Ortakligi
• Mudarabe (Sermaye ve emek) Ortaklığı
• Müzaraa (Ziraat Ortaklığı)
• Müsâkat (Ağaç ve Bakımı) Ortaklığı
• Sarraflık
• Kefâlet
        • Şahsa Kefâlet
        • Mala Kefâlet
• Havale
• Emânet (Vedîa)
• Hîbe (Bağış)
• Ödünç (Ariyet)
• Vakıf
• Rehin
• Kira (İcâre)
• Vekâlet

ZEKÂT
• Zekât Vermekten Kaçınanlar
• Nisab
• Aslî İhtiyaçlar (Hâcet-i Asliye)
• Mühim Bir Husus
• Zekât Verilmesi Gereken Mallar
        • Altın, Gümüş, Nakit Para
        • Ticaret Malları
        • Ehli Hayvanların Zekâtı
                a- Koyun ve Keçinin Zekât Nisabı
                b- Sığır ve Mandanın Zekât Nisabı
                c- Develerin Zekât Nisabı
        • Ekin ve Meyvaların Zekâtı (Öşür)
• ÖŞÜR
• Öşür Zekâtinin Miktari
• Zekâtı Düşen Mahsuller
• Arazinin Durumu
• Madenlerin Zekâtı
• Definelerin Zekâtı
• Zekât Kimlere Verilir?
• Zekât Kimlere Verilmez?
• Zekâtın Ödenmesi
• Zekâta Ait Bazı Meseleler
• Zekâta Ait Bazı Edepler
        • Aş Kimlere Verilir?
        • Aş Kimlere Verilmez?
• Devlete Karşi Verilen Vergi Zekât Yerine Geçmez
• Fıtır Sadakası (Fitre ve Kurban)

MÂNEVİ TİCARET

İSRAFTAN SAKINMAK

KANAAT ETMEK

FERAH-I TERKETMEK

ALLAH-U TEÂLÂ'NIN HERKESİN RIZKINA KEFİL OLDUĞUNA İTİMAT ETMEK

MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK

 


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |