Süleymancıların Durumu

Allah-u Teâlâ’nın Hükümleri | Süleymancıların Lideri Kemal Kacar’ın Hükümleri

1. Allah-u Teâlâ’nın dininde fâiz haramdır ve ilâhi bir hükümdür.

“Ey iman edenler! Allah’tan korkunuz! Eğer imanınızda gerçek iseniz, faizden arta kalanı bırakın almayın. Yok eğer fâizi terketmezseniz, bunun Allah’a ve Peygamber’ine açılmış bir savaş olduğunu bilin. Eğer fâiz almaktan tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Böylece ne kimseye haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (Bakara: 278-279)

1. Kemal Kacar ise fâizin helâl olduğunu söylemiş, kendi dinine göre hüküm vermiş, Âyet-i kerime’leri inkâr etmiştir.

 

2. Allah-u Teâlâ’nın dininde ayrılık, senlik benlik yoktur ve Âyet-i kerime’lerle yasaklanmıştır.

“Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiç bir ilgin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.” (En’am:159)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise:

“Ayrılık yapan bizden değildir.” buyuruyor. (Buhari)

 

2. O ise Süleymancılık dinini kurup İslâm dinini bıraktı. İslâm’da bölücülük yaptı.

 

3. Allah-u Teâlâ istemeyi, dilenmeyi, para toplamayı Yâsin Sûresi 21. Âyet-i kerime’si ile yasaklamıştır.

“Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar.”

 

3. O ise para toplayıp trilyonlarca lirayı fakirin hakkı olduğu halde binaya, lükse, süse harcamış, müslümanların yaptırdığı cami ve Kur’an kurslarını gasp etmişlerdir.

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |