Narcıların Durumu:

Allah-u Teâlâ’nın Hükümleri | Narcıların Beyan ve İcraatları

1. Allah-u Teâlâ din-i İslâm’ında setri, örtünmeyi kesin şart koymuş, farz kılmıştır.

Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmuştur:

“Resulüm! Mümin kadınlara söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını namuslarını korusunlar. Ziynet yerlerini açıp göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz ve eller) müstesnadır. Başörtülerini (göğüs ve boyunları görünmeyecek şekilde) yakalarının üstüne koyup örtsünler.” (Nur:31)

1. O ise “Tesettür teferruattır.” diyerek kendi dinlerine göre beyanat vermiştir.

 

2. Allah-u Teâlâ yahudi ve hıristiyanlarla dost olmayı yasaklamış, Âyet-i kerime’sinde:

“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar, sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” buyurmuştur. (Maide:51)

 

2. “Keşke her köşeye bir hoşgörü vakfı kursak da herkes hoşgörü soluklasa” diyerek yahudi hahamları ve hıristiyan papazları ile hoşgörü toplantıları yapmıştır.

 

3. Allah-u Teâlâ din-i İslâm’ında şöyle hüküm buyuruyor:

“Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne kötüdür.” (Tevbe: 73)

 

3. “Kimse kimseye inancından dolayı ithamda bulunmayacak, kimse kimseye dininden ya da dinsizliğinden dolayı taanda bulunmayacak.” diyor.

 

4. Allah-u Teâlâ Kelâm-ı kadim’inde:

“İşte onlar Allah’ın hizbi (partisi)’dir. İyi bilin ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah’ın hizbi (partisi)’dir.” buyuruyor. (Mücadele: 22)

 

4. O ise Cebrail Aleyhisselâm için “Gökyüzünden inse, parti kursa, kusura bakma ben senin partine girmem desteklemem derim.” demiştir.

 

5. Allah-u Teâlâ Kelam-ı kadim’inde:

“İyi bilin ki Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.” buyuruyor. (Yunus:62)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz ise Hadis-i şerif’lerinde:

“Her asırda benim ümmetimden sabikun önde gelenler vardır ki bunlara budela ve sıddıkun itlak olunur. Hakkında inayet ve merhamet-i ilâhî o kadar boldur ki, sizler o sayede yer içersiniz. Yeryüzünün halkı için vukuu tasavvur olunan belâ ve musibetler onlarla kaldırılır.” buyurmaktadır. (Tirmizi)

 

5. Başka bir beyanında ise:“Tarikatlar bir dönemdeki misyonunu eda etmişlerdir. Zaman böyle fert zamanı değil, cemiyet zamanıdır.” diyerek necip tarikatlara karşı gelmiştir.

 

6. Kur’an-ı kerim’de:

“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının.” buyuruluyor. (Haşr: 7)

Binaenaleyh Resulullah (s.a.v.) Efendimiz:

“Mukadderatını bir kadının eline veren millet felah bulmaz.” buyuruyor. (Buhari, Tirmizi)

 

6. O ise:“Kadından idareci olmasının hiçbir sakıncası yoktur.” diyerek Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-e ve Hazret-i Allah’a karşı gelmiştir.

 

7. Allah-u Teâlâ Yâsin sûre-i şerif’inin 21. Âyet-i kerime’sinde:

“Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar.” (Yasin:21) buyurarak doğru yolda olanların para toplamayanlar olduğunu beyan etmiştir.

 

7. O ise gerek himmet geceleri, gerek iftar ziyafetleri ile trilyonlarca lira para toplayıp Hazret-i Allah’ın emrine karşı geliyor.

 

8. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Amma ne var ki insanlar din hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler, çeşitli kitaplara ayrıldılar. Her bölük, her parti kendi tuttuğu yoldan memnundur, yanında bulunan din veya kitapla sevinmektedir.” (Mü’minun:53) buyurarak inananları bir tek ümmet kabul ediyor ve teklikten ayrılanlar huduttan ayrılmış oluyor.

 

8. Onların ise dini ayrıdır, kitabı ayrıdır, bütün beyanatları icraatları kurdukları narcılık dinine göredir.

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |