TAKDİM

İslâm’ın iç düşmanlarının, asırlardır değişik isim ve kılıflarla, karışık çehre ve kılıklarla İslâm’ın ve müslümanların karşısına çıktıkları malum ve müsellemdir.

Kendileri yoldan çıkıp sapıttıkları gibi, kendilerine tâbi olanları da saptırmaktadırlar.

Bunlar dinlerini dünyaya satmışlar, kendilerine mahsus din kurmuşlar; ayıplarının meydana çıkmaması için, kendi arzularını yürütmek ve kendi dinlerini kuvvetlendirmek için, İslâm dinini gizliden gizliye hükümsüz hâle getirmek istemektedirler.

Bu tahripçi ve yıkıcılardan birisi de eski Adana müftüsü Cemalettin Kaplan adlı hâindir.

Yağlı kemik için küfür diyarına sığınan, Allah-u Teâlâ’nın kelâmı karşısına çıkınca put gibi kesilen bu kara cahilin daha önce Almanya’da neşretmiş olduğu “Ümmet-i Muhammed” adlı gazetede Muhterem Ömer Öngüt’e yöneltmiş olduğu itham ve sorulara bir kitapçıkla cevap verilmişti.

Bu hâinin çıkardığı fitneyi söndürmek gayesi ile bu kitapçık birçok ilavelerle defalarca basılarak müslümanların tenvirine gayret edildi.

Her ne kadar Cemalettin Kaplan öldü ise de icraatı ölmemiş, oğlu Metin Kaplan tarafından devam ettirilmekte olduğundan bu eser hakikatı görmeleri için tekrar müslüman kardeşlerimizin istifadelerine arzedilmiştir.

“Selâm olsun O’nun beğenip seçtiği kullarına!”
(Neml: 59)

“Selâm olsun hidayete tâbi olanlara!”
(Tâhâ: 47)

Eseri Neşre Hazırlayanlar


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |