MÜHİM NOT:

Muhterem müellif Ömer Öngüt, bölücülerin iç durumlarını ortaya koyan ve müslümanları İlahi Görüş Birliği’ne davet eden bir çok mevzuyu Âyet-i Kerime ve Hadis-i şerif’ler ile müslümanların dikkat nazarlarına arzetmektedirler.

Bütün bölücülerin içyüzünü izah eden umum mevzular, bu konuyla alakalı her kitapçığa ilave edilmektedir. Bu nedenle bu mevzuları, Süleymancıların İçyüzü, İlâhi Görüş Birliği, Hakikat İle Dalaleti Bilmemiz Lazım isimli kitapçıklarda da bulabilirsiniz. Zira bütün bölücülerin dinden çıkma ve dalalete sapma noktaları, bunca hakikat karşısında ileri sürdükleri zan ve isnadlar, her birinin bir imamın etrafında toplanarak onları ilah edinmeleri hep aynıdır ve isimleri farklı fakat sapıklıkları benzerdir.

Bu sebeple bu kitapçıklardan birisini alan bir müslüman bütün bölücülerin iç durumunu, onlar hakkında Allah-u Teâlâ’nın vermiş olduğu hükmü daha kolay anlayabilecektir.

Zamanla hazırlanan her yeni mevzu Muhterem Müellifin kendileri tarafından bu kitapçıkların her yeni baskısına ilave edilmektedir.

 

 

 

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |