Kaplancıların Durumu:

Allah-u Teâlâ’nın Hükümleri | Kaplancıların Hükümleri

1. Allah-u Teâlâ’nın dininde fırkalaşmanın, bölünmenin yeri yoktur.

“Fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiç bir ilgin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.” (En’am:159)

1. Kaplancılar ise dinlerini ilan eder ve bölücülük edip tefrika çıkarır, ecnebi memleketinde halifeliğini ilan eder.

 

2. İslâm dininde hicret küfür diyarından İslâm diyarına olur. Resulullah Aleyhisselâm da Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

 

2. Kaplan ise İslâm diyarından küfür diyarına sığınır. Zira ait olduğu yer orasıdır.

 

3. İslâm dininde para toplayıp dilenmek yoktur. Kelâm-ı kadim’de:

“Sizden hiç bir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar.” buyuruluyor. (Yâsin: 21)

 

3. Kaplan ise para toplayıp onca müslümanın parasını ölümünden sonra oğluna bıraktı.

 

4. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.” buyurmaktadır. (İsrâ: 37)

 

4. O ise: “En büyük benim” derdi.

 

5. Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Resulüm! Gördün mü o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?) buyuruluyor. (Furkan:43)

 

5. Kaplan ise “Oniki ilmi yalnız ben bilirim.” derdi.

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |