•

 

MÜMİNUN SÛRESİ, ÂYET: 53

“Amma ne var ki insanlar din hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler, çeşitli kitaplara ayrıldılar. Her bölük her parti kendi tuttuğu yoldan memnundur, yanında bulunan (din ve kitapla) sevinmektedir.”

Her isim bir dindir. Binaenaleyh kendine has isim verenlerin hepsinin dini ayrıdır. Süleymancısı olsun, Refahçısı olsun, Kaplancısı olsun, Nurcusu olsun, Işıkçısı olsun ve buna mümasil isimleri olanlar hep dindir.

Bu Âyet-i kerime’ye göre her kendine has isim yapan, kendine göre bir din kurmuştur, o isim onun resmi dinidir.

Bunlar kendilerine ‘Cemaatiz’ diyorlar, halbuki Hazret-i Allah onlara dindir diyor. Sen ki Hazret-i Kuran’ı “Biz cemaatiz” demekle inkar etmeye kalkıyorsun ve böylece apaçık kâfir oluyorsun.

 

•

 

 

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |