Hazret-i Allah’ın kelâmına inanmayıp hiçe sayanlar iyi bilsinler ki; bunlar dinden çıkmışlardır.

Kendi nefis putuna dayanan ve bununla icraat edenler iyiden iyiye bilsinler ki; bunlar kâfirlerin ta kendileridir.

Çünkü Allah’ın âyetleri okunduğu halde kılları kıpırdamıyor.

Halbuki Allah-u Teâlâ Hazretleri Âyet-i kerime’sinde:

“Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir?

Muhakkak biz suçlulardan öç alacağız.” buyuruyor. (Secde: 22)

•

 

 

 

 


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |