Dinimize ve Vatanımıza Sahip Çıkalım:

 

Muhterem Kardeşlerim!

Dinimize ve vatanımıza sahip çıkalım. Açık açık görüyorsunuz; kâfirler bir taraftan çalışıyor, solcular bir taraftan, masonlar bir taraftan, aleviler bir taraftan. Ve hepsinden daha tehlikeli olan sahte imamlar.

İmamlar imamlar, dinde şirket kuranlar,
Hakk’tan bahsederler, halktan meded umarlar.
Cep cihadcılığı ile milyarları vuranlar.

Dikkat ederseniz, işgal altındaki müslümanların tek ümidi Türkiye’dir. En çok buraya gönül bağlarlar. Ümitleri ve gönülleri bu vatandadır. Fakat müslüman gibi görünen bu kâfirler, gerek dinimize, gerek vatanımıza, içten saldırdıkları için dış düşmandan çok daha tehlikelidirler.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:

“Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir.” buyuruyor. (Bakara: 86)

Çünkü Allah-u Teâlâ Osmanlı devletine İslâm’ı yaymak için büyük lütuflarda bulunmuştu. Ve bu sayede onlara kadar İslâm’ı ulaştırdılar. İşte bunun içindir ki, bu vatana gönül bağlamaktadırlar. Çünkü onlar İslâm’a karşı çok samimiydi ve harbe giderlerken vatanı Hazret-i Allah’a emanet ederlerdi.

•


| İçindekiler | Yayınlarımız | Ana Sayfa |