Hazret-i Kur'an'dan, Hazret-i Resulullah'ın
-sallallahu aleyhi ve sellem- dilinden,
Zevât-ı Kiram'dan

DUÂLAR

Hadis-i şerif'te: "Allah-u Teâlâ'nın katında duâdan daha değerli bir şey yoktur." buyurulmuştur. (Tirmizi, İbn-i Mace)
Duâ Âyet-i kerime'leri, Hadis-i şerif'ler, Allah Dostları'nın münacaat ve duâları arapça metni, türkçe okunuşu ve mealleri ile bu eserde!..

Büyük Boy (17x25 cm), 560 sayfa
Fiyat Listesi

Dualar


İÇİNDEKİLER

Takdim

BESMELE-İ ŞERİFE

DUÂ
• Duâ’nın Önemi
• Duâ’nın Edepleri
• Makbul Olan Duâ Zamanları
• Duâsı Makbul Olanlar
• BEDDUÂ

KUR’AN-I KERİM
• KUR’AN-I KERİM
• Allah-u Teâlâ’nın Kitab’ı Oluşu
• KUR’AN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ
   • Âyet-i Kerime’ler
   • Hadis-i Şerif’ler
   • Kur’an-ı Kerim’i Güzel Sesle Okumak
   • Gösterişten Kaçınmak
   • Kur’an-ı Kerim’i Alet Edenler
• FATİHA SÛRE-İ ŞERİF’İ
• ÂYET-ÜL KÜRSÎ
• HATİM DUÂSI

KUR’AN-I KERİM’DE GEÇEN DU ÂYET-İ KERİME’LERİ
• Peygamber Aleyhimüsselâm Efendilerimiz’in Duâları
   • Muhammed Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile Hazret-i Havva Vâlidemiz’in Duâları
   • Nuh Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • İbrahim Aleyhisselâm ile Oğlu İsmail Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Lût Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Yusuf Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Musâ Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Eyyûb Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Yunus Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Süleyman Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • Zekeriyyâ Aleyhisselâm’ın Duâsı
   • İsâ Aleyhisselâm’ın Duâsı
• Diğer Duâ Âyet-i Kerime’leri

ZİKRULLAH
• Mânâ ve Önemi
• İlâhî Emir
• Âyet-i Kerime’ler
• Ayrılanlar
• Zikrullah ve Şükür
• Kâlplerin Şifâsı
• Kâlp İtminanı
• Allah-u Teâlâ’nın Kulunu Anması
• Zikrullah’ı Teşvik
• Musa Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
• Zekeriyâ Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
• Zikrullahtan Kaçanlar ve Karşı Çıkanlar
• Sıkıntılı Hayat
• Muhabbetullah’ın Alameti
• Münafıklar ve Zikrullah
• Hadis-i Şerifler
• Zikrullah İçin Teşkil Edilen Halkalar

TEHLİL VE TEKBİR
• Tevhid
• Âyet-i Kerime’ler
• Hadis-i Şerifler

TESBİHAT
• TESBİHAT
• Tesbih Eden Varlıklar
   • İlâhî Emir
• ESMÂ-i HÜSNÂ
   • En Ağır Kelimeler
   • Dilde Hafif, Mizan’da Ağır İki Kelime
   • Tesbihin Yücesi
   • Kolay ve Faziletli Tesbih
   • Hizmetçiden Hayırlı Zikirler
   • Namaz Sonundaki Tesbihlerin Fazileti
   • Cennete Ekilen Tohum
   • Allah-u Teâlâ’ya En Makbul Söz
   • Tesbihin Fazileti
   • Cennet Definesi
• İSM-İ ÂZAM TERCÜMANI
   • Tesbih Namazı

İSTİÂZE
• En Önemli Kulluk Görevi
• İstiâze Duâları
• Şeytandan İstiâze

TEVBE VE İSTİĞFAR
• Mânâ ve Önemi
• Zâhirî ve Bâtınî Tevbe
• Tevbenin Şartları
• Allah-u Teâlâ’nın Engin Rahmeti
• Tevbeye Dâvet
• İlâhî Hitap
• Tevbe ve İstiğfara Devam Edenler
• Tevbeye Yönelmemek
• Allah-u Teâlâ’nın Sevinci
• Doksandokuz Kişiyi Öldüren Adam
• Rabbine Yönelen Kul
• Hadis-i Şerifler
• Tevbekâr Gençler
• Tevbede Acele
• Kabul Edilmeyen Tevbe
• Münâfıklar
• Ümit İle Korku Arasında Bulunmak
• Günahlar Yüzünden Gelen Musibetler
• İman ve İmansızlık, Huzur ve Huzursuzluk
• Gözyaşı
• Seyyid’ül İstiğfar
• İstiğfar Duâları
• Tevbe Namazı

SALÂVÂT-I ŞERİFE
• İlâhî Emir
• Emr-i Peygamberi
• Mânevî İrtibat
• Burnu Yerlerde Sürünecek Üç Kişi
• Sâlli-Bârik Duâları
• Numune Bir Salâvât
• Salâvât Getirmemek
• Beliğ Bir Salâvât-ı Şerife
• Salât-ı Münciye
• Salât-ı Tefriciye
• Abdulkadir Geylâni -kuddise sırruh- Efendimiz’in Salâvât-ı Şerifesi

RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZİN MÜBAREK DİLİNDEN DUÂLAR

ABDEST
• ABDEST
• ABDEST DUÂLARI
   • Elleri Yıkarken
   • Misvak Kullanırken
   • Ağzı Yıkarken
   • Burna Su Verirken
   • Yüzü Yıkarken
   • Sağ Kolu Yıkarken
   • Sol Kolu Yıkarken
   • Başı Meshederken
   • Kulakları Meshederken
   • Boynu Meshederken
   • Sağ Ayağı Yıkarken
   • Sol Ayağı Yıkarken
   • Abdest Aldıktan Sonra

NAMAZ
• NAMAZ
• BEŞ VAKİT NAMAZ
   • Sabah Namazı
   • Öğle Namazı
   • İkindi Namazı
   • Akşam Namazı
   • Yatsı Namazı
• NAMAZ SÛRELERİ
   • Fil Sûresi
   • Kureyş Sûresi
   • Mâun Sûresi
   • Kevser Sûresi
   • Kâfirun Sûresi
   • Nasr Sûresi
   • Leheb Sûresi
   • İhlâs Sûresi
   • Felâk Sûresi
   • Nas Sûresi
• NAMAZDA OKUNAN DUÂLAR
   • Sübhâneke Duâsı
   • Ettahiyyatü Duâsı
   • Salâvât-ı Şerifeler
   • Kunut Duâları
• NAMAZDAN SONRA OKUNACAK TESBİHLER
   • Namazlarda Niyet
• NAMAZ İLE İLGİLİ DUÂLAR
   • Ezandan Sonra
   • Camiye Girerken ve Çıkarken
   • Namazlardan Sonra Okunacak Duâlar
   • İmâm-ı Âzam -r. aleyh- Hazretlerinin, Sabah Namazından Sonra Yaptığı Duâ
   • İmâm-ı Gazâlî -r. aleyh- Hazretlerinin, Hususiyetle Namazlardan Sonra Okunmasını Tavsiye Ettiği Duâ
   • Teheccüd Namazından Sonra Okunacak Duâ (1)
   • Teheccüd Namazından Sonra Okunacak Duâ (2)
   • İstihâre Namazı ve Duâsı
   • Hacet Namazı ve Duâsı
   • Tilâvet Secdesi ve Duâsı
   • Hacet Duâsı
   • Cenaze Üzerine Namaz Kılmak
   • Cenaze Namazı Duâsı
   • Cenaze Kabre Konulunca

SABAH VE AKŞAM, YATIP KALKARKEN OKUNACAK DUÂLAR
• Sabah ve Akşam
• Akşam Olunca
• Yatarken
• Yatağa Girildiğinde
• Gece Uyanınca
• Yatarken
• Uykuda Korkan İçin
• Uykusuzluğa Karşı
• Uyanılınca

SIKINTILI VE ÜZÜNTÜLÜ ZAMANLARDA OKUNACAK DUÂLAR
• Sıkıntılı Zamanlarda
• Üzüntülü Zamanlarda
• İbtilâya Uğrayan Bir Kimseyi Görünce

HASTALIK VE TEDAVİ
• HASTALIK ve TEDAVİ
• Şifa Âyet-i Kerime’leri
• HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUÂLAR
   • Resulullah Aleyhisselâm’ın Rukyesi
   • Ağrılara Karşı
   • Hastalıklardan Allah’a Sığınma
   • Her Türlü Hastalıklara Karşı
   • Resulullah Aleyhisselâm’ın Vesile Kılınması
   • İdrar Tutukluğu
   • Ağrı veya Yara Bere
   • Diş Ağrısı
   • Göz Ağrıyınca
   • Ağrılara Karşı
   • Ağrılara Karşı
   • Çıban, Sivilce ve Benzerleri
   • Hummaya Karşı
   • 19 Âyet-ül Kürsi

YOLCULUK İLE İLGİLİ DUÂLAR
• Yolculuğa Çıkarken
• Vasıtaya Binerken
• Gemiye Binerken
• Bir Kimseyi Yolcu Ederken
• Yolculuklarda
• Yolculuklarda
• Yolculuktan Eve Dönerken

MUHTELİF VESİLELERLE OKUNACAK DUÂLAR
• Eve Girerken
• Evden Çıkarken
• Çarşıya Çıkınca Okunacak Duâ
• İş Yerini Açarken
• Bir İş Yapmak İstendiğinde
• Bir Topluluktan Kalkarken
• Borç Ödeme
• Yeni Bir Elbise Giyeni Görünce
• Yeni Elbise Giyince
• Günlük Sığınma Duâsı
• Düşmanla Karşılaşınca
• Düşman Şerrinden Korunmak İçin
• Savaşa Çıkıldığında
• Güçlü Bir Kimsenin Şerrinden Emniyet İçin
• Bir Zarar ve Kayıp Anında
• Gök Gürleyip Şimşek Çakınca
• Yağmur Yağarken
• Yağmur Duâsı
• Rüzgâr Esince
• Rüzgâr Şiddetli Estiği Zaman
• Yangın Görünce
• Hilâli Görünce
• Horoz Öterken
• Aynaya Bakınca
• Zekât Verirken
• İyilik Yapana Karşı Duâ
• Kurban Keserken
• Oruç Tutarken
• İftar Dâvetinde
• Hacılar İçin
• Nikâh Akdinden Sonra
• Evlilik Tebriği
• Çocuğa Ad Koyma
• Sevinçli veya Kederli Bir Haber Geldiğinde
• Kadir Gecesi
• Bir Şey Yenilip İçilince
• Süt İçtikten Sonra
• Su İçtikten Sonra
• Yemek Duâsı
• Sofra Kaldırıldığında
• Kabir Ziyaretinde
• Aksırınca
• Mukarenet
• Tuvalete Girerken
• Tuvaletten Çıkarken

CİNLER
• CİNLER
• Cinlerden Allah’a Sığınma
   • RESUL-İ EKREM -sallallahu aleyhi ve sellem- EFENDİMİZ’İN ŞEYTAN VE CİNLERİ EVLERDEN UZAKLAŞTIRAN MÜBAREK DUÂSI
   • Cin Tasallutundan Korunma
• SİHİR
   • Sihir Nedir?
   • Harut ve Mârut Kıssası
   • Resulullah Aleyhisselâm’a Sihir Yapılması
   • Sihrin Hükmü

GÖZ DEĞMESİ (NAZAR)

ALLAH DOSTLARINDAN KASİDE VE MÜNÂCÂTLAR
• Ebu Bekir Sıddık -radiyallahu anh- Hazretleri’nin Kasidesi
• Ebu Bekir Sıddık -radiyallahu anh- Hazretleri’nin Bir Duâsı
• Ömer’ül Fâruk -radiyallahu anh- Hazretleri’nin Münâcâtı
• Ömer’ül Fâruk -radiyallahu anh- Hazretleri’nin Bir Duâsı
• Zeynelabidin Bin Hüseyin -rahmetullahi aleyh- Hazretleri’nin Münâcâtı
• Mâruf’u Kerhî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Hizb-i Şerif'leri
• Emir Sultan -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Hizb-i Şerif’leri
• İbrahim Ethem -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Münâcâtı
• Rabia’tül Adeviye -kuddise sırruhâ- Hazretleri’nin Seher Vakti Yaptıkları Bir Münâcât
• Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Bir Duâsı
• Muhammed Es’ad Erbili -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Bir Kasidesi
• Münâcât

CEVŞENܒL-KEBİR

EVRAD-I BAHÂİYYE

VASİYETİMDİR
ÖMER ÖNGÜT VE ESERLERİ
YAYINLARIMIZ
İÇİNDEKİLER
İNDEKS


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |