Kur'an-ı Kerim Almanca Meâl-i Şerif'i

DIE ERHABENE BEDEUTUNG DES
EDLEN QUR’ÂN
IN DEUTSCHER SPRACHE

Kur'an-ı Kerim Almanca Meâl-i Şerif'i

 

Hazret-i Kur’an lafzı ve mânâsı ile hidayet kaynağı bir kitap olup, insanlığı doğru yola iletmek üzere Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e ihsan buyurulmuş olan eşsiz bir mucizedir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen insanların diyalog içinde dilini paylaştığı Almanya’nın böyle ilâhi bir Burhan’a, Rabbânî bir Nur’a ihtiyacının artması ve taleplerin çoğalması neticesi olarak, Kur’an-ı Kerim meâlini Almanca’ya çevirme zarureti hasıl olmuştur.

Meâlimiz yeni yetişen Türk gençliğinin yeterli Türkçe bilmeyişinden, “Benim çocuğum dinini nasıl öğrenecek?” endişesini hisseden anne ve babaların sıkıntılarını dindirecektir.

Almanya’da bugüne kadar neşredilen pek çok Kur’ân-ı kerim meâlinde önemli hataların bulunması ve bunların birçoğunun müslüman dahi olmayan, arapça öğrenmiş bazı gayr-i müslim nâşirler tarafından yapılmış, İslâm’ın özünü ve ruhunu yansıtmayan çeviriler olması, böyle bir meâlin neşrini gerekli kılmıştır.

Almanya’da yıllarca aynı yerde çalıştığınız veya İslâm’a yakın gördüğünüz kimselere din-i mübin’i tebliğ ederken, hiç şüphe yok ki bu meâl-i şerif size ışık tutacak ve en büyük yardımcınız olacaktır.

Bu meâl-i şerif, Muhterem müellifimiz Ömer Öngüt’ün daha önce neşretmiş olduğu “Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meâl-i Âlisi”nin Ahmet Yaldız tarafından yapılmış Almanca çevirisidir.

Böyle bir meâl-i şerif’in neşrini ikram eyleyen Cenâb-ı Erhamerrahimin Hazretleri’ne şükranlarımızı arzederiz.


| Yayınlarımız | Ana Sayfa |