Bir yıllık Abone bedeli
50 TL.

PTT ile gönderimlerde Abone bedeli
85 TL.'dir.

Temsilcilerimizin bulunduğu şehir merkezlerinde elden dağıtım yapılmaktadır.
Elden dağıtım imkanımız olmayan belde ve şehirlere gönderimler posta ile yapılmaktadır.

"Muhterem ÖMER ÖNGÜT -kuddise sırruh- Hazretleri'nin,
Dinde ve Vatanda Hâin Olanları Anlatan Bu Müstesna Eserini
Abone Olan Herkese Hediye Ediyoruz."

Kalblerin Anahtarı
Ey Müslüman Kardeş Dikkat Et!
DÜŞMANINI TANI
DİNİNİ ve VATANINI MUHAFAZA ET!

 

Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri
ömrünü din-i İslâm'ın müdâfaası ve ihyasına,
vatanın muhafazası ve selâmetine adamıştı.
Onun gayesi Hazret-i Allah ve Hazret-i Resulullah idi.
"İman ve Vatan" idi.
Nûr-i Muhammedi'nin yayılması, müslümanların Allah ve Resul'ünde birleşmesi idi.
Halkın, devletin şimdi ayan-beyan gördüğü din ve vatan bölücülerinin içyüzünü;
o otuz yıldır görüyor, kitaplarında, sohbetlerinde, dergilerinde
bu hakikatleri korkmadan ve çekinmeden yazıyordu.

"Yazan Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın." (Bakara: 282)

Âyet-i kerimesi mucibince hiç kimseden korkmadan ve çekinmeden
hakikati neşretti, hakkı duyurdu, hakikat ile dalâleti ayırdı, berzah oldu.
Ümmet-i Muhammed'i tenvir etti, fitne ve fesadın sönmesi için canı pahasına çalıştı,
uhuvvet, birlik ve beraberlik için azâmi gayret gösterdi.

 

Büyük Boy, Ciltli, 520 Sayfa


Abone olmak için Posta Çeki hesabımız:
"Hakikat Yayıncılık A.Ş. 1054365"
Abone bedelini size en yakın PTT şubesinden bu hesaba yatırdıktan sonra
alındı makbuzunuz ile birlikte, isminizi, derginizin gelmesini istediğiniz adresi internet, fax veya posta ile bize ulaştırınız.
Hemen abone kaydınız yapılacaktır.

Ankara Cd. Cağaloğlu Yokuşu Saâdet Han No: 28/1 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 511 21 41 - 511 84 98 - 513 72 00
Fax: (0212) 513 72 45

hakikat@hakikat.com

* Hediye kitaplarımız ll. hamur kağıda baskılı olarak hazırlanmaktadır.


| İrtibat | Hakikat'te Bu Ay | Ana Sayfa |