Bir yıllık Abone bedeli
35 TL.

PTT ile gönderimlerde Abone bedeli
65 TL.'dir.

Temsilcilerimizin bulunduğu şehir merkezlerinde elden dağıtım yapılmaktadır.
Elden dağıtım imkanımız olmayan belde ve şehirlere gönderimler posta ile yapılmaktadır.

"Muhterem ÖMER ÖNGÜT -kuddise sırruh- Hazretleri'nin
Birçok İnce Sırları İhtiva Eden Bu Müstesna Eserini
Abone Olan Herkese Hediye Ediyoruz!.."

Kalblerin Anahtarı
TASAVVUF'UN ASLI HAKİKAT VE MARİFETULLAH İNCİLERİ

 

Tasavvuf, İslâmî ilimlerin özü ve kaynağıdır.
Esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikati anlamak için kurulmuş ilâhi bir ilim-irfan mektebidir.
Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne inilir.

 

Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin nur ışığı altında,
selis bir üslupla kalpleri itminana kavuşturan izahların yapıldığı
bu müstesna eserden başlıklar:

• Allah-u Teâlâ'nın Nuru, Âlemlerin Gurur ve Sürûru Muhammed Aleyhisselâm
• Sâdât-ı Kiram -kaddesallahu esrârehüm-
• Nur'un İntikali
• Silsile-i Celile-i Âliye
• Tasavvuf
• Kalbî ve Cehrî Zikrullah
• Tasavvuf'un Aslı
• İlim-İrfan Mektebi
• Allah Yolunun Rehberi Mürşid-i Kâmil
• Mânevi Bağ
• Tasavvuf Ehli
• Veliler ve Velâyet
• Evliyâullah Sevgisi
• Mucize-Keramet-İstidrac
• Zikrullah
• Telkin-i Zikir
• Günlük Ders
• Zikir ve Hatm-i Şerif'in Toplu Halka ile Yapılması
• Tarikat-ı Aliye'de On Bir Esas
• Mânevi Terakkiyat
• Râbıta
• Nefisle Cihad
• Murakaba
• Ulül-Elbâb
• Vahdet-i Vücud
• Usûl-i Aşere
• İbtilâ ve İmtihan
• Ferd-i Kâmil...

 

Büyük Boy, Ciltli, 664 Sayfa


Abone olmak için Posta Çeki hesabımız:
"Hakikat Yayıncılık A.Ş. 1054365"
Abone bedelini size en yakın PTT şubesinden bu hesaba yatırdıktan sonra
alındı makbuzunuz ile birlikte, isminizi, derginizin gelmesini istediğiniz adresi internet, fax veya posta ile bize ulaştırınız.
Hemen abone kaydınız yapılacaktır.

Ankara Cd. Cağaloğlu Yokuşu Saâdet Han No: 28/1 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 511 21 41 - 511 84 98 - 513 72 00
Fax: (0212) 513 72 45

hakikat@hakikat.com

* Hediye kitaplarımız ll. hamur kağıda baskılı olarak hazırlanmaktadır.


| İrtibat | Hakikat'te Bu Ay | Ana Sayfa |