Bir yıllık Abone bedeli
35 TL.

PTT ile gönderimlerde Abone bedeli
55 TL.'dir.

Temsilcilerimizin bulunduğu şehir merkezlerinde elden dağıtım yapılmaktadır.
Elden dağıtım imkanımız olmayan belde ve şehirlere gönderimler posta ile yapılmaktadır.

"Muhterem ÖMER ÖNGÜT -kuddise sırruh- Hazretleri'nin
İlk Baskısı "Mart 2005" Yılında Yapılan Bu Müstesna Eserini
Abone Olan Herkese Hediye Ediyoruz!.."

Kalblerin Anahtarı
BİZ KÜFRÜ HOŞGÖRENLERDEN DEĞİLİZ

 

Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin nur ışığı altında,
selis bir üslupla kalpleri itminana kavuşturan izahların yapıldığı
bu müstesna eserden başlıklar:

• İman İle Küfrün Berzahı
• Tevhid İnancını Bozanların Küfrü
• II. Vatikan Konsili ve Hoşgörü-Diyalog Toplantıları
• İslâm'a Göre Dost ve Düşman
• Murdarla Temizin Ayırımı
• Küfre Kucak Açanlar, Müslümanları Küfre Teşvik Edenler
• Küfrü Hoş Görmek Nelere Sebep Olur?
• Diyalog ve Misyonerlik
• Küffâr Memleketimizi İstilâ Ediyor
• Küffâra Elbirlik "Dur!" Diyelim
• Avrupa Birliği Hıristiyan Birliği mi?
• Avrupa Parlamentosu Kararları
• Türkiye Aleyhine Karar ve Raporlar
• Yahudi İhaneti
• Hıristiyanlık ve İncil
• İncil'in Tahrif Edilmesi
• Müslüman Olanlar Anlatıyor
• Allah İçin Çalışmalar ve Yabancı Dilde Olan Eserlerimiz.

 

Büyük Boy, Ciltli, 576 Sayfa


Abone olmak için Posta Çeki hesabımız:
"Hakikat Yayıncılık A.Ş. 1054365"
Abone bedelini size en yakın PTT şubesinden bu hesaba yatırdıktan sonra
alındı makbuzunuz ile birlikte, isminizi, derginizin gelmesini istediğiniz adresi internet, fax veya posta ile bize ulaştırınız.
Hemen abone kaydınız yapılacaktır.

Ankara Cd. Cağaloğlu Yokuşu Saâdet Han No: 28/1 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
Tel: (0212) 511 21 41 - 511 84 98 - 513 72 00
Fax: (0212) 513 72 45

hakikat@hakikat.com

* Hediye kitaplarımız ll. hamur kağıda baskılı olarak hazırlanmaktadır.


| İrtibat | Hakikat'te Bu Ay | Ana Sayfa |