Bir yıllık Abone bedeli
30 TL.

PTT ile gönderimlerde Abone bedeli
45 TL.'dir.

Temsilcilerimizin bulunduğu şehir merkezlerinde elden dağıtım yapılmaktadır.
Elden dağıtım imkanımız olmayan belde ve şehirlere gönderimler posta ile yapılmaktadır.

Muhterem ÖMER ÖNGÜT -k.s- Hazretleri'nin
"HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm"
İsimli Müstesna Eserini Abone Olan Herkese Hediye Ediyoruz...

Kalblerin Anahtarı
HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm

"HAZRET-İ MUHAMMED Aleyhisselâm" isimli bu eserde;
Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin nur ışığı altında
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in Hayât-ı Saadetleri
ayrıntılı bir şekilde açıklanmış olup,
Ümmet-i Muhammed'in istifadesine arz edilmiştir.

 

Liyakat belgesi

Muhterem müellif Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin
"Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm" isimli bu eseri,
Pakistan Devleti tarafından 1997 yılında düzenlenen Dünya Sîret yarışmasında
birincilik ödülüne lâyık görülmüş ve Muhterem müellif'e bu liyakat belgesi verilmiştir.

Büyük Boy, Ciltli, 848 Sayfa


Abone olmak için Posta Çeki hesabımız:
"Hakikat Yayıncılık A.Ş. 1054365"
Abone bedelini size en yakın PTT şubesinden bu hesaba yatırdıktan sonra
alındı makbuzunuz ile birlikte, isminizi, derginizin gelmesini istediğiniz adresi internet, fax veya posta ile bize ulaştırınız.
Hemen abone kaydınız yapılacaktır.

* Hediye kitaplarımız ll. hamur kağıda baskılı olarak hazırlanmaktadır.

hakikat@hakikat.com


| İrtibat | Hakikat'te Bu Ay | Ana Sayfa |