Aralık 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“O Peygamberler Allah’ın Hidayet Ettiği Kimselerdir. O Halde Sen de Onların Gittiği Doğru Yolu Tutup Onlara Uy, O Yoldan Yürü.” (En’am: 90)
“İşte Onlar, Allah’ın Kendilerine Nimetler Verdiği Peygamberlerle, Sıddıklarla, Şehidlerle, Sâlihlerle Beraberdirler.” (Nisâ: 69)

ÖNCÜLER - MUKARREBLER
      Öncüler Kimdir?
1. NUR SAÇAN PEYGAMBERLER
      Hidayet Rehberleri Peygamberler
2. SIDDIKLAR
      Mukarrebler ve Tesnim
      Vâris-i Enbiyâ
      Dâvetçi Mümin’in Kıssası
3. ŞEHİDLER

/ İsmail Yavuz

MÜCÂDELE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

İMAN MUTLAK İTAATİ GEREKTİRİR


MEKTUBAT

NİMETİ GAFLETLE YEMEMELİ (39. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (30)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ZEKERİYÂ ALEYHİSSELÂM

Başta Muhammed Aleyhisselâm olmak üzere, bütün Enbiyâ-i izam hazeratı çalışmayı, kendi elinin emeği ile kazandığını yemeyi ihmal etmemişlerdi.
Zekeriyâ Aleyhisselâm da sanatkâr bir peygamberdi. El emeğiyle, alın teriyle kazandığını yerdi.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

“İnsan için gerekli olan tek şey her şeye gücü yeten, pek muktedir olan bir Zât-ı Ecell-i Alâ’ya kendini sevdirmekten ibarettir. Muhabbet devletine erdikten sonra dünyevi ve uhrevi saâdetin kazanılacağı da şüphesizdir.” (117. Mektup)


NÛR-İ İLÂHİ’NİN ZEKÂTI / Halil İbrahim Emre

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler aslâ tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.” buyurulmaktadır. (Fâtır: 29)


KADİR GECESİ

“Kim ki faziletine inanarak ve mükâfâtını Cenâb-ı Hakk’tan umarak Kadir gecesi’ni ihyâ ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî)


ŞİİR

ÇAĞRI / Mehmet Ali Körpe

Doğruluğun izi var
Her sözün bir özü var
Körpe’nin de sözü var
“Hakk yolunda öl!” diyor.


GÜNDEM

“BATI MEDENİYETİ” “ÇÜRÜK” BİR MEDENİYETTİR / Uğur Kara

Bugün Batı Toplumu cinnet geçirmektedir. Uyuşturucu ve cinsel sapıklık girdabında boğulmakta, gittikçe azalan genç nüfus gayesiz hayatlarında kendilerini tatmin uğruna her türlü sapıklığa meyletmektedir. Aile kurumunu yıktıkları için nesli kesilmeye başlayan ve gittikçe yaşlı bir halk haline gelen bu ülkeler yokoluşa doğru giden bu yoldan büyük bir ürküntü duymaktadırlar.


NİYET-İ HÂLİSA VE KALB-İ SELİM / Fatma Hazar

“Mevlâ’ya ihlâsla yönelmişlerin boynu büküktür, sesi kisiktir, hâli yavaştir. Gayriya tecavüz etmez. Hiç kimsenin ayibini görmez, kendi kusurlari ile meşguldür. Onlari buradan tanirsiniz.
Bu zümre yok denecek kadar azdir. Ya bulacaksiniz sohbet edeceksiniz, veyahut kenara çekileceksiniz, onlara selâmla iktifa edeceksiniz."
(ÖMER ÖNGÜT)


BAL ARISI VE BAL ÜZERİNE / Nihat Üner

“Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar.” (Nahl: 69)


MERHAMET

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde:
“Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin.” buyuruyorlar. (C. Sağir)


TEBRİK

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |