Haziran 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Kim Bir İyilikle Huzurumuza Gelirse, Ona Daha İyisi Verilir. Ve Onlar O Günün Korkusundan Emin Kalırlar.” (Neml: 89)

Âmirlerin Hayırlı, Zenginlerin Cömert Olması Toplumun Huzur ve Saâdetine Vesiledir.
Âmirlerin Şerli, Zenginlerin Cimri Olması Toplumun Huzursuzluğuna Sebeptir.

Toplumun Huzuru
“Eğer ümerânız sizin hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz sehavetli cömert kimselerse, işlerinizi aranızda istişare ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü altından hayırlıdır. Yok eğer ümerânız şerlilerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elinde ise, yerin altı üstünden (yani ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır.”
(Tirmizi: 2267) Hadis-i şerif'inin izahı:
1. “Eğer ümerânız sizin hayırlı olanlarınızdan iseler.”
      
İyi Âmirler
2. “Zenginleriniz sehavetli cömert kimselerse.”
      
Cömert Zenginler
3. “İşlerinizi aranızda istişare ile hallediyorsanız.”
      
İslâm Dininin İstişareye Verdiği Önem
4. “Bu durumda yerin üstü altından hayırlıdır.”
      
Yerin Üstünün Altından Hayırlı Olması
      “Az Bir Geçimlik”
5. “Yok eğer ümerânız şerlilerinizden iseler.”
      
Kötü Âmirler
      Hainleri Savunmak Hıyanettir
6. “Zenginleriniz cimri iseler.”
      
Cimri Zenginler
7. “İşleriniz kadınların elinde ise.”
      
Kadın İdareci
8. “Yerin altı üstünden (yani ölmek yaşamaktan) daha hayırlıdır.” (Tirmizi: 2267)
      Sonuç Olarak

/ İsmail Yavuz

HADÎD SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“MÜSEBBİHÂT”


MEKTUBAT

İHSAN NEDİR? (152. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (24)

“SADREDDÎN-İ KONEVÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

Süleyman Aleyhisselâm, Belkıs gelmeden önce büyük bir köşk inşâ ettirmişti. Salon kısmı suyun üzerine oturtulmuş, içine balık ve diğer bazı deniz hayvanları konulmuş, üzeri de şeffaf cam ile döşenmişti. O ince cam tabaka, adeta bir su havuzu gibi görünüyordu. Bu durumu bilmeyip de âniden görenlere, içi su dolu bir havuz intibaını verecek bir güzellikte idi.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Bazı kimseler görüyoruz ki, pek çok fenalıklar yapıyor, kendilerini bir türlü fenalıktan kurtaramıyor. Halbuki, ehl-i tarik böyle değildir. Her ne kadar ehl-i tarik’in bazılarında da bu hâl bulunuyorsa da, bu şeriate dikkatsizlikleri, teslimiyet ve râbıtada zafiyet ve kusurları sebebiyledir. Zira râbıtası kuvvetli olanlara şeytan yaklaşamaz. Râbıtası kuvvetli olan sâlikin kalbi zâkir ve uyanık demektir. Zâkir olan kalbe şeytan sokulamaz.


BORÇ ZİLLETİ / Halil İbrahim Emre

“Borçlu olarak vefat edenlerin kabirlerinde elleri omuzlarına bağlıdır. Borçlarının ödenmesinden başka bir şey ellerini açamaz.” (Hadis-i şerif)


GÜNDEM

SAVAŞ ŞİDDETLENİYOR! / Uğur Kara

“Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydınız ne yapardınız?” sorusuna düşünmeden “Ben de vatanım için savaşırdım!” diye cevap verenler bilmelidir ki, bu yeni savaş durumunda da vatanımızın selameti için savaşanları desteklemek zorundadırlar. Ancak maalesef Kore’de, Kıbrıs’ta, Güneydoğu’da şehit düşen evlatlarımıza şehit nazarıyla bakmayanlar, zihnini Batıcılıkla malül edenler, direnemeyiz diye teslimiyetçiliği tavsiye edenler bu gerçekleri göremezler. Fakat bilinmelidir ki, Hazret-i Allah’ın lütuf ve desteği ile Türkiye bu savaşı da kazanacaktır.

TÜRKİYE NEREYE SÜRÜKLENİYOR? / Şinasi Çapa

Türkiye’de “Önce yasalar, sonra para” diyen IMF ve batı milletlerarası bir komplo ile oyunun perdelerini sahneye koyuyor. Turizm, ticaret, sanayi, tarım, hayvancılık gibi vazgeçilmez alanlarda gücü eline almak, sonra adım adım bağımsızlığımızı bozmak, devleti parçalamak istiyorlar.


ÇOCUKLAR ARASINDA ŞEFKAT VE ADALET
/ Canan Büşra Kara

Çocuklarımızın yetişmeleri ve karakterlerinin oluşmasında anne-babanın ve çevrenin büyük etkisi vardır. Anne-babanın davranışlarında zaman zaman değişmelere sebep olan faktörlerden birisi de ilk çocukla ikincisi veya en küçük çocuklarıyla diğerleri arasındaki adaleti sağlamada zaaf göstermeleri veya çocuklarıyla beraber kendi gelişmelerinde de yaşanan olumlu veya olumsuz değişimlerdir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |