Ocak 2001 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Cenâb-ı Hakk Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:
“Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar.
SİZDEN KİM ONLARI DOST EDİNİRSE, O ONLARDANDIR.
Şüphesiz ki Allah zâlimler gürûhunu hidayete erdirmez.”
(Mâide: 51)
Bunlarla Bu Kadar Dostluk Kurduğuna Göre Meğer Bu da Onlardanmış.
Bunu Âyet-i kerime’den Öğreniyoruz.

     

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
      İmran Âilesi (Âl-i imran)
      Hazret-i Meryem
      Cebrâil Aleyhisselâm’ın Teşrifi
      Hamile Meryem
      Mucize Doğum
      Halkı Hakk’a Dâvet
      İsa Aleyhisselâm’a Lütuflar
      Hıristiyanlık ve Teslis İnancı
      İslâm’a Yakın Olanlar
      İsa Aleyhisselâm’ın Beyanlarındaki Gerçek
      Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar
      Havârîler
      Mucize Sofra
      Büyük Bir Müjde
      Nezd-i İlâhîye Yükseliş
      Yeryüzüne Geliş
      Teslis İnancı
      Tecessüd ve İttihad İnancı
      İsa Aleyhisselâm’ın Kulluğunun Peygamberliğinin Delilleri
      Çarmıha Gerilme, Öldürülme, Kefaret İnancı
      İncil’in Tahrif Edilmesi
      Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselâm’ın İncil’de Haber Verilmesi

     


NARCILARA GELİNCE
      “İki Hasım Zümre”
      İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ’nın Koyduğu Hudutlar İle Ayırt Edilebilir
      Hazret-i Allah’a Karşı Gelip Küfrü Hoş Gördüler
      Onlarla Bu Kadar Dostluk Kuran Onlardandır
      Küfre Meyleden Onlardandır
      İki Mucize Hadis-i Şerif
      Ortak Zemin Ancak Allah ve Resul’üdür, Küfür Değil
      “Ancak Müminler Kardeştirler”
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN FERYADI
Din Nasihattır
/ İsmail Yavuz

VÂKIA SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

İNSAN SINIFLARI


MEKTUBAT

HAYIRDA ÇIĞIR AÇMAK  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (19)

“BAHAEDDİN SULTAN VELED -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ SÜLEYMAN ALEYHİSSELÂM

Davut Aleyhisselâm vefat edince oğlu Süleyman Aleyhisselâm peygamberlikte ve hükümdarlıkta ona vâris oldu.
Âyet-i kerime’de:
“Süleyman Dâvut’a vâris oldu.” buyuruluyor. (Neml: 16)


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh-Hazretleri:
“Ne kadar alıcı iseniz, o kadar satıcıyım.” buyurmuşlardır.
Bir satıcının başında birçok insanlar bulunur. Hepsi seyircidir, müşteri olarak bir veya iki kişidir.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |