Ağustos 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


BAŞYAZI

“O, kullarının işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.
O’nun dilediğinden başka, insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar.”

(Bakara: 255)

İKİNCİ BİN YILINDA İSLÂM DİNİ’NİN ÜÇ YIKICISI VE ÜÇ YAPICISI

Herşeyin Yaratıcısı Yalnız Hazret-i Allah’tır
Yarattığı Herşey O’nunla Kâimdir
Herşey O’nun Emri İle Olur ve Ölür
“Allah-u Teâlâ Bütün Kâinatın Nurudur
Arş-ı Âzam
İnsan
Allah-u Teâlâ’nın Ezelî İlmi
Resulullah Aleyhisselâm’dan Mucize Haberler
İkinci Bin Senenin İçinde, İslâm Dini’nin Üç Yıkıcısı
      “İlmin ve Âlimlerin Ortadan Kalkması”
      “Münafıkların Kur’an-ı kerim Üzerinde Cedelleşmeleri”
      “Sapıtıcı İmamlar”
İkinci Bin Senenin İçinde, İslâm Dininin Üç Yapıcısı
      Hâtem’ül Veli
      Hazret-i Mehdi
      İsa Aleyhisselâm
Evliyaullah Hazerâtı'nın Hâtem'ül Veli Hakkında İfşaatları
      Hakîm-i Tirmizî -kuddise sırruh-
      Abdülkâdir Geylânî -kuddise sırruh-
      Şeyh’ül-Ekber Muhyiddîn-i İbn’ül-Arabî -kuddise sırruh-
      Mevlânâ -kuddise sırruh-
      İmâm-I Rabbânî -kuddise sırruh-
      Abdülgâni Nablusî -kuddise sırruh-
      İsmâil Hakkı Bursevî -kuddise sırruh-
      Bediüzzaman Said Nursî -kuddise sırruh-
Üç Merdiven
Yaşanan Bunca Hadiseler, Olacak Nice Büyük Hadiselerin Habercisidir
Kimlerle Mücadele Ediliyor?
Onlar Dini Yıkmaya Çalıştıkça Allah-u Teâlâ Dünyayı Yıkacak
Pişmanlıklar

/ İsmail Yavuz

RAHMAN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

BİTKİLER VE AĞAÇLAR


MEKTUBAT

İKİ GÜNÜ BİR OLAN ZİYANDADIR  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (14)

“ABDÜRREZZAK-I KÂŞÂNİ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ DÂVUD ALEYHİSSELÂM

Âyet-i kerime’de:
“Davut Câlut’u öldürdü.” buyuruluyor. (Bakara: 251)
Câlut güçlü kuvvetli, cesur ve cebbar bir hükümdar olmasına rağmen, Allah-u Teâlâ onun ölümünü bir ibret nümunesi olarak yaşı küçük bir delikanlının eline verdi.


SİLSİLE-İ SÂDÂT

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- / Mehmet Ali Körpe

Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şübhesiz sensiz
Ne mülk ü mâl ü câh ister ne de zevk u safâ ister
Nola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle
Ki kemter bendeniz Es'ad sana olmak fedâ ister


GÜNDEM

TÜRKİYE YENİ BİR “SEVR”E DOĞRU GİDİYOR / Uğur Kara

“AB üyesi Türkiye” nasıl bir Türkiye’dir?
Bu Türkiye Orta Asya’da, Kafkasya’da sözü geçen, enerji yollarına hakim, Ortadoğu’da aktif, Yunanistan’a taviz vermek zorunda olmayan bir Türkiye midir?
Yoksa bu Türkiye Asya, Kafkasya ve Ortadoğu ile hiçbir alakası kalmamış, güneydoğusunu İsraile, Kıbrıs’ı Yunanistan’a, Balat’ı Ortadoks kilisesine teslim etmeye hazır, hıristiyanlığa daha yakın bir Türkiye midir?

TÜRKİYE’NİN ALTI OYULMAK İSTENİYOR / Şinasi Çapa

Kimileri yapacak, kimileri yıkacak. Devran dönüp duracak. Herkes hesap vermek üzere hesap menziline varacak. Hakettikleri yeri boylayacaklar. Her zaman söylediğimiz gibi bizim Türkiye’den başka vatanımız yok. Bu vatanın selâmeti için elbirliği ile ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. Vatanımızın altını oyan kim olursa olsun mücadelemizi sürdürmeliyiz.


KUDÜS VE KAHİRE / Betül Küpçü

Her karesi, her ânı haz veren, güzellik kokan iki diyardan, Kahire ve Kudüs’ten tüm müminlere selâm olsun...

Ziyaret ettiğimiz o hoş mekânlar gönül diyarlarımıza nakşolundu ve gönül coştukça coştu, iman lütfuyla şereflenen kalpler sonsuz bir şükür nidasıyla haykırdı.


ŞİİR

EFENDİM / Mehmet Ali Körpe

Nurun cemâlinde tecelli eder,
Dertli âşıkları teselli eder,
Yol, rehberliğinde Allah’a gider,
Hürmette muradım sensin Efendim.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |