Mayıs 2000 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde şöyle buyuruyor:

“İman ile küfür birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Kim Tağut’u inkâr edip de Allah’a iman ederse muhakkak ki o kopması mümkün olmayan en sağlam bir kulpa sımsıkı sarılmış olur. Allah işitendir, bilendir.”
(Bakara: 256)

“Birbirine hasım iki zümre.”
(Hacc: 19)

“İbrahim ne yahudi ne de hıristiyandı. Fakat o Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden de değildi.”
(Âl-i imran: 67)

 

Bu Âyet-i Kerime’ler Narcıların Sihirlerini Bozdu Attı,
Küfre Kaydıkları Meydanda Kaldı.

 

“İki Hasım Zümre”

İbrahim Aleyhisselâm; ne Yahudi ne de Hıristiyandı, O Bir Müslümandı

İbrahim Aleyhisselâm ve Hanif Dini

Tağut’u Reddetmek İslâm’ın Emri, İmanın Şiârıdır

İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ’nın Koyduğu Hudutlar İle Ayırt Edilebilir

İbrahim Aleyhisselâm’ın Nemrud’u İslâm’a Dâveti

Musa Aleyhisselâm ve Asası Firavun ve Sihirbazlar

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN FERYADI

Bizim Onlardan Farkımız

ŞİİR / TÜREMELER

Diyalog mu? Dinden Uzaklaşma mı?

Ehl-i Kitap’ın Vehimleri

Ortak Zemin Ancak Allah ve Resul’üdür, Küfür Değil

İslâm ve Müminler

Küfür ve Kâfirler

Küfürle Cihad

Bu Dostluğun Kaynağı Nedir?

Aynı Amaca Hizmet

“Ancak Müminler Kardeştirler”

İşte İslâm’a Dâvet Örneği

Soru Sormak, Kaynak Sormak Bize Düşer

Kime Hoşgörü

Allah Düşmanına “Hazret” Demenin Mânâsı

Küfre Meyleden Onlardandır

Herkesin Anlayabileceği Bir Ayırım Noktası

Tesettürü İnkâr Küfürdür

Allah’ın Partisi

Tarikatlar

Her İsim Bir Dindir

Cemaatler, Fırkalar

Dünyayı Dine Tercih Edenler

Kime Hizmet Ediliyor?

İKİ HASIM ZÜMRE
      İman ile Küfür
      Kâmil İman, Sûretî İman
      İman Edenler ve Dalâlet Zümreleri
      Bir Tek Ümmet
      Cehennem Dâvetçileri
      İki Hasım Zümre


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |