311. sayımızın kapağı

Hakikat Ağustos 2019 - 311. Sayı (PDF)

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri Bediüzzaman Hazretleri Hakkında; "Allah-u Teâlâ'nın Veli Kuludur, Bir İman Abidesidir." Buyuruyorken; Ahmet Akgündüz "Bediüzzaman'a Dil Uzatmıştır." Diyerek Resmen Yalan Söylüyor, Hem İftira Atıyor, Hem Fitne Çıkartıyor.

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime'sinde: "Şüphesiz ki Allah, Aşırı Yalancıyı Doğru Yola Eriştirmez." Buyuruyor. (Mümin: 28)
Bu Âyet-i Kerime'ye İman Eden Bir Kimse Yalan Söyler mi?

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime'sinde: "Fitne Çıkarmak Adam Öldürmekten Daha Kötüdür." Buyuruyor. (Bakara: 191)
Bu Âyet-i Kerime'ye İman Eden Bir Kimse Fitne Çıkartır mı?

Resulullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz Hadis-i Şerif'lerinde:
"Yalan Söyleyenler Lânete Uğramışlardır." Buyuruyor.
Bu Hadis-i Şerif'e İman Eden Bir Kimse Yalan Söyler mi?

"Yalanı Ancak Allah'ın Âyetlerine İnanmayanlar Uydurur.
İşte Onlar Yalancıların Tâ Kendileridir." (Nahl: 105)

Ahmet Akgündüz'ün İçyüzü

 

Kim Hakiki? Kim Sahte?

Muhterem Ömer Öngüt Fetullah Gülen'in İçyüzünü Otuz Yıldır Söylüyor, Yazıyor, Müslümanları Uyandırmaya Çalışıyor

FETÖ'ye Methiyeler Düzen Bu Kitap Hâlâ Niye Satılıyor? Cevap Ver!

Ahmet Akgündüz 17-25 Aralık 2013 Tarihinden Sonra da FETÖ'yü Israrla İslâm Dairesi'nin İçinde Göstermeye Çalışmıştır

17-25 Aralık 2013'ten Sonra FETÖ'yü Övmek Kanunlarımıza Göre Suçtur

15 Temmuz Darbe Kalkışması

Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Otuz Senedir FETÖ'nün İçyüzünü Duyurmaya Çalışıyor

"Profesörüm" Diyorsun Ama FETÖ'yü Tanıyamadın

Hollanda, İsmi "İslâm Üniversitesi" Olan Bir Okula Nasıl İzin Veriyor?

FETÖ de Amerika'da Güya İslâm'ı Yaydığını İddia Ediyor. FETÖ'den Ne Farkın Var? İzah Et!

Güya İslâm Üniversitesi Rektörü; Hollanda'da Resulullah Aleyhisselâm'a Hakaretler Edildi, Gıkı Çıkmadı

Üniversitesindeki FETÖ'cüler

Diyalogcu Üniversite

Osmanlı Araştırmaları Vakfı ve islâm Üniversitesi Gerçeği

Hangi Ahmet Akgündüz'e İnanacağız?

"Bediüzzaman'a Dil Uzatıyor" Diyorsun. Alenen, Bile Bile Yalan Söylüyorsun

Allah-u Teâlâ'nın Veli Kuluna Düşmanlık Hazret-i Allah'a Harp Açmak Demektir

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime'sinde "Şüphesiz ki Allah, Aşırı Yalancıyı Doğru Yola Eriştirmez." Buyuruyor. (Mümin: 28) Bu Âyete İman Ediyorsan Ne Diye Yalan Söyledin?

Resulullah -s.a.v.- Efendimiz "Yalan Söyleyenler Muhakkak Lânete Uğramıştır." Buyuruyor. (Münavi) Bu Allah'ın Resul'ünün Beyanı, Bu Hadis-i Şerif'lere İman Ediyorsan Niçin Yalan Söylüyorsun?

"Fitne Çıkarmak, Adam Öldürmekten Daha Kötüdür." (Bakara: 191) Cenâb-ı Hakk'ın Bu Âyet-i Kerime'lerine İman Ediyor musun? İman Ediyorsan Hangi Maksat, Gaye ve Niyetle Bu Fitneyi Çıkardın?

Bediüzzaman Said Nursi -Kuddise Sırruh- Hazretleri'nin Yalan Ve İftira Hakkındaki Beyanlarına Bir Bak! Bu Zât-ı Muhterem Yalan Söyleyenleri Yalancı Peygamber Müseylemeye Benzetiyor, Küfür Yalan, İman Doğruluktur Diyor. Niçin Yalanı Tercih Ettin?

İmanlı İnsan Yalan Söylemez, İmanlı İnsan Hırsızlık Yapmaz

Senin Hakkında Bir Çok İntihal, Sahtecilik İddiası Var! Bunlar Hakkında Ne Diyorsun?

Tarih Profesörleri, Doktora Tezinin İntihal-Çalıntı Olduğunu Söylüyor. Eserlerinde Daha Birçok İntihal İddiaları Var? Bu Kadar Tarihçinin Dilinde Defalarca Bu Sıfatla Yer Bulmanın Sebebi Nedir?

Ahmet Akgündüz'ün Bediüzzaman Hazretleri Hakkında Sahte Bir Şecere Ortaya Atması

Tarih Profesörleri "Bilinmeyen Osmanlı" İsimli Kitabının Yanlışlarla Dolu Olduğunu Söylüyor

Kanunlarımızda "İntihal" Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarılma Sebebidir

Akgündüz Bu iddialara Cevap Verdi mi?

Sana İntihal Yaptı, Çaldı Diyorlar. Böyle Diyen Birisine Senin Saldırman, Dava Açman Lâzım. Dava Açtın mı?

Sen Nasıl İlim Adamısın?

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Fâtiha Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Onuncu Yılı

Vedâ Haccı


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (101)

İman Kurtarma Cihadı


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (224)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (28)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (157)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî Serhendî -Kuddise Sırruh- (15)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (35)


İSLÂM İLMİHALİ

Zikrullah (6)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (70)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |