307. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Düşmanlarınızı Sizden Çok Daha İyi Bilir. Gerçek Bir Dost Olarak da Allah Size Yeter, Hakiki Bir Yardımcı Olarak da Allah Size Yeter." (Nisâ: 45)

"Şüphesiz ki Kâfirler Sizin Apaçık Bir Düşmanınızdır." (Nisâ: 101)

"Eğer Onların Güçleri Yetse, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Size Karşı Savaşa Devam Ederler." (Bakara: 217)

"Sen Onların Dinine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne de Hıristiyanlar Aslâ Senden Hoşnut Olmazlar." (Bakara: 120)

"Andolsun ki Kâfirlere Çetin Bir Azap Tattıracağız ve Yaptıklarının En Kötüsüyle Cezalandıracağız. İşte Böyle... Allah'ın Düşmanlarının Cezâsı Ateştir." (Fussilet: 27-28)

"HAÇLI SEFERLERİ BÜYÜK BİR KİN VE VAHŞETLE DEVAM ETMEKTEDİR." (Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh-)

 

Kâfirler Düşmanlığını Aleni Yürütüyor
Münferit Gibi Gösterilen Bu Olay Büyük Hadiselerin Habercisidir
"İman İle Küfür Birbirinden Kesin Olarak Ayrılmıştır." (Bakara: 256)
Küffârın Ezelden Gelen Düşmanlığının Sebebi
"Şüphesiz ki Kâfirler Sizin Apaçık Düşmanınızdır." (Nisâ: 101)
Ehl-i Küfür Hiçbir Zaman Müslümanlara Olan Düşmanlıklarından Vazgeçmezler
Kâfirden Dost Olmaz!
Küfrün Vasıfları

İMAN-KÜFÜR BERZAHI
"İki Hasım Zümre"
Müminle Kâfir, İmanla Küfür Hiçbir Zaman Birleşemez

YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN KİN ve VAHŞET
Küffârın Tarihte Müslümanlara Yaptığı Vahşet ve Katliamlar.

YENİ HAÇLI SEFERİ

"KÂFİRLERE ve MÜNAFIKLARA KARŞI CİHAD ET!" (Tevbe: 73)
Numune Bir Mücahid; Sultan Murad Hüdavendigâr
Elbirliği ile Mücadele Etmemiz Lâzım
"Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Bağlansınlar." (Tevbe: 51)
Dinde ve Vatanda Birlik Olmamız Lâzım ki Küffarla Mücadele Edebilelim
"Memleketinizde Olun, Memleketinizde Ölün!"
Allah Nurunu Tamamlayacaktır

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Nâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (9)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dokuzuncu Yılı

Tebük Seferi (7)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (97)

"Hazret-i Allah Var Başka Bir Şey Yok."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (220)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (24)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (153)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî Serhendî -Kuddise Sırruh- (11)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (31)


İSLÂM İLMİHALİ

Zikrullah (2)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (66)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |