296. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Eğer Onların Güçleri Yetse, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Size Karşı Savaşa Devam Ederler." (Bakara: 217)

"Onlarla Savaşın ki Allah Sizin Ellerinizle Onlara Azap Etsin, Onları Rezil Etsin, Sizi Onlara Karşı Galip Kılsın ve Müminlerin Gönüllerini Ferahlandırsın." (Tevbe: 14)

"Öyleyse Dünya Hayatını Ahiret Karşılığında Satanlar, Allah Yolunda Savaşsınlar. Kim Allah Yolunda Savaşır ve Öldürülür veya Galip Gelirse, Biz Ona Büyük Bir Mükâfat Vereceğiz." (Nisâ: 74)

Yunanistan Savaşa Hazırlanıyor. Arkalarında Yahudi ve Haçlı Batı Var.

KÜFFARIN HEDEFİ; İSLÂM ve TÜRKİYE

 

Türkiye’ye Savaş Başlatanlar Yunanistan’ı Üzerimize Salıyor
Bize Karşı Savaşa Başlamış Olan Küffara Karşı Savaşmayacak mıyız?
Yunanistan Son Zamanlarda Çirkefliğini Artırdı, Savaşa Hazırlanıyorlar
Küffarın Hedefi; İslâm’ı ve Türkiye’yi Yıkmaktır
Ne Yunanistan, Ne De Batı Devletleri Bin Yıllık Hezimeti Hazmedebilmiş Değildir
Kıbrıs Barış Harekâtı Yunan’ın Kinini Artırdı
En Birinci Düşman; Yunan
Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri Yunanlılar’la Yapılacak Savaşı Haber Vermişlerdi
İki Cepheden Kıskaç
Batılılar 300 Yıldır Sinsi Taktiklerle Bizi İçeriden Yıkmaya Çalışıyor
Türklerin Uyanması ve Askerî Gücü Küffarın Uykusunu Kaçırıyor
AB Küffar Birliğidir
“Memleketinizde Olun, Memleketinizde Ölün!”
Küffar Kâfirliğini Yapıyor ve Yapacak
Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Aleyhine Karar ve Raporlar
Küffar Birliği Türkiye’yi Sevmez, Bilâkis Düşman Görür
Amerika Bir Plân Çeviriyor, Ancak Ona da Kalacak Değil!
Niyet-i Hâlisa İle; İmanımızı ve Vatanımızı Korumamız Lâzım
Manevî Kumandan
Batı’nın Düşmanlığı

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ; DÜŞMANLIK VE İHANETLE DOLU BİR TARİH
Yunan-Rum Mora İsyanı (1828)
Kıbrıs Adası’nın İngilizler’e Verilişi
Girit Adası
12 Adalar
Balkan Savaşları ve Yunanlılar
Kurtuluş Savaşı ve Yunanlılar
1990’lı Yıllarda Kıbrıs ve Dünya
Terör Örgütleri ve Yunan
Patrikhane ve Yunanistan
Sultan İkinci Abdülhamid’in, İçindeki Vatan Sevgisinin Büyüklüğünü Gösteren Sözleri
Yakın Tarihte Türk ve Müslümanlara Yapılan Soykırımlar
Hazret-i Allah, Zaferi Türklere Verecek

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (8)

İstiâze (5)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Dokuzuncu Yılı

Elçiler Yılı


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (87)

Öz Kardeşlik


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (210)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (14)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (143)

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî Serhendî -Kuddise Sırruh- (1)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (21)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (40)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (24)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (56)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |