İSLÂM İLMİHALİ

HACC (39)

 

Nisan 2018
Hakikat Aylık İslâm Dergisi
s. 45

 

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (23)

 

17. Farz Olan Ziyaret Tavafı:

 

• Mümkün olursa aynı gün "Ziyaret (İfâda)" tavafını yapmak üzere Mekke-i mükerreme'ye gelinir, bayramın ilk günü yapılması efdaldir. Mümkün olmazsa ikinci ve üçüncü günler de yapılabilir.

Ziyaret tavafı farzdır. Hacc ibadetinin iki rüknünden, iki ana direğinden biridir.

Bu tavafın niyeti şöyledir:

"Allahümme innî ürîdü tavâfe beytikel-harâmi feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî seb'ate eşvâtin tavâfel-ifâdati lillâhi Teâlâ azze ve celle"

"Allah'ım! Senin rızanı kazanmak için ziyaret tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur."

Ziyaret tavafından sonra sa'y yapmak gerekmez. Daha önce kudüm tavafı yapılırken, Hacc'ın sa'yini yapmamış olanlar, tavaf namazından sonra Hacc sa'yini de yaparlar.

• Tavaf yapıldıktan sonra, üç gün kalmak üzere tekrar Mina'ya gidilir.

• Şeytan taşlama günlerinde Mina'da gecelemek sünnet, başka yerde kalmak mekruhtur.

 

 

18. Bayramın İkinci Günü (11. Zilhicce):

 

• Öğle vaktinde güneş tepede iken şeytan taşlama vakti girer. "Küçük", "Orta" ve "Akabe" cemrelerine aynı minval üzere yedişer taş atılır.

 

 

19. Bayramın Üçüncü Günü (12. Zilhicce):

 

• Bir gün önce olduğu gibi yine öğle üzeri aynı minval üzere üç cemreye yedişer taş atılır. Böylece üç günde 49 taş atılmış olur.

Mekke-i mükerreme'ye dönmek için acele ediliyorsa, Bayramın üçüncü günü taşlar atıldıktan sonra, henüz güneş batmadan Mina'dan ayrılmak sünnettir. Buna "İlk nefîr" denir. Güneş battıktan sonra ayrılmak mekruhtur, fakat cezâ gerekmez.

Bayramın dördüncü günü sabahı (13 Zilhicce) fecr-i sâdık'ın zuhurundan önce Mina'dan ayrılmamış olanlar, o gün de her üç cemreye sıra ile yedişer taş atarlar. Dördüncü gün taşların zevalden (öğleden) önce atılması da câizdir.

Bayramın dördüncü günü taşlar atıldıktan sonra artık Mina'da kalınmaz, Mekke-i mükerreme'ye gelinir. Buna da "İkinci nefîr" denir.

• Mina'dan Mekke-i mükerreme'ye dönüşte "Muhassab" denilen yerde durup bir müddet dinlenmek sünnettir.

 

 

20. Vedâ Tavafı:

 

• Vedâ tavafı, Hacc'ın son menâsikidir. Hacc'ın edâsından sonra memleketlerine dönmek üzere Mekke-i mükerreme'den ayrılan âfâkî hacıların vedâ tavafı yapmaları vâciptir. Bu tavafa "Tavaf-ı sader" de denir. Hacılar bu tavafla Beytullah'a vedâ etmiş olurlar.

• Niyeti şöyledir:

"Allahümme innî ürîdü tavafe beytikel-harâmi feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî seb'ate eşvâtin tavâfel-vedâi lillâhi Teâlâ azze ve celle."

"Allah'ım! Senin rızânı kazanmak için vedâ tavafını yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur."

İki rekât tavaf namazı kılınır. Tavaf namazından sonra Kâbe-i muazzama'ya karşı, ayakta, kana kana zemzem suyu içilir ve yerleri ıslatmadan mümkünse üzerine de dökülür.

Bir Hadis-i şerif'te şöyle buyurulmaktadır:

"Zemzem suyu ihlâs ve yakin ile içilirse her derde devâdır." (C. Sağir)

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |