295. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey Resul! Rabb'inden Sana İndirileni Tebliğ Et." (Mâide: 67)

"Yarattıklarımızdan Öyle Bir Topluluk da Vardır ki, Onlar Hakk'a İletirler ve Hak İle Hüküm Verirler." (A'raf: 181)

"Kötülüklerle Tuzak Kuranlara Gelince, Onlar İçin Çok Şiddetli Bir Azap Vardır ve Onların Kurdukları Tuzaklar da Mutlaka Boşa Çıkacaktır." (Fâtır: 1)

"Müslümanlık Garip Olarak Başladı, Başladığı Gibi Garip Olarak Avdet Edecektir. Ne Mutlu Gariplere!" (Müslim)

"Garipler Sayıları Pek Az Olan Sâlih Kişilerdir. Bu Kişiler Sâlih Olmayan Bir Topluluk İçinde Yaşarlar. Yaşadıkları Bu Topluluk İçinde Kendilerini Seven Az, Buğz Eden İse Çoktur." (Ahmed Bin Hanbel)

Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri'nin de
Seveni Az, Buğz Edeni Çoktu. Bugün de Öyle!..

 

Hatmü'l-Evliyâ; Âhir Son Zamanda Zuhur Eden Büyük Veli
Sahtelerin ve Âhir Zaman Âlimleri'nin Ortalığı İstilâ Ettiği Fetret Devrindeyiz
Bu Devirleri Aşmak İçin Ne Yapmamız Lazım?
Kendisinden Sonraki Zamana Hitap Eden Bir Zât-ı Âli
Bu Beyanları ve Eserleri Sebebiyle Bu Zât-ı Âli'yi Karalamak İstediler
Yeni Şafak Gazetesinde Çıkan Karalama Haberi
Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri'ne Düşmanlık Besleyen Güruhlar
(Din ve Vatan Bölücülerini İfşa Eden) Bu Yazılar Niçin Yazılıyor?
Gayemiz "İSLÂM"dır, İsim Değil
"Allah'tan Korktuğum İçin..."
Ne Mutlu Gariplere!

NASIL BİR ZÂT-I ÂLİ'YE TUZAK KURUP İFTİRA ATTIKLARINI BİLMİYORLAR!
Nasıl Bir Zâta İftira Attılar?
Hayât-ı Saadetleri; İbretle, Hikmetle Doludur
İhtilâl Senelerinde Yaşadıklarını Bizzat Şahidi Naklediyor
Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hakkında Soruşturma Açması
1991 Yılında Adapazarı'na Geldiler
Hakikati Susturmak İçin İftira Atanların İçyüzü Bugün Ortaya Çıkıyor
"Organ Nakli" Mevzuunu Kullanarak Yapılan Karalama Kampanyası

HÂİN TEZGÂH
Zât-ı Âlileri'ne Yapılan Tuzak ve İftiralar
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin, Bu İftiraların İçyüzü Hakkındaki Beyanları
Öyle Bir "Nûr" ki, Nâr Onu Söndüremez

"Kötülüklerle Tuzak Kuranlara Gelince, Onlar İçin Çok Şiddetli Bir Azap Vardır ve Onların Kurdukları Tuzaklar da Mutlaka Boşa Çıkacaktır." (Fâtır: 10)
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e Kurulan Tuzak
İbrahim Aleyhisselâm'a Kurulan Tuzak
İsâ Aleyhisselâm'a Kurulan Tuzak

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (7)

İstiâze (4)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı

Sekizinci Yıldaki Diğer Bazı Hadiseler


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (86)

Hayat İkidir


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (209)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (13)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (142)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (9)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (20)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (39)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (23)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (55)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |