293. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'ın Size Verdiği Rızıklardan Helâl ve Temiz Olarak Yiyin, Kendisine İman Etmiş Bulunduğunuz Allah'tan Korkun." (Mâide: 88)

"Helâl ve Temiz Olan Rızıklardan Yiyiniz ve Sâlih Ameller İşleyiniz." (Müminûn: 51)

"Helâli Aramak, Helâl Kazanmak ve Helâl Yemek Her Müslüman Üzerine Farzdır." (Taberânî)

"Helâl Yemek Ye, Duân Kabul Olsun." (Taberânî)

"Bir Kimse Haramdan Bir Şey Yerse Kırk Gün Namazı Kabule Şâyân Olmaz." (Deylemî)

Şüphelilerden Kaçınan İnsan Harama Girmez. Helâl Hudutları İçinde Kalır.

 

Helâl ve Temizinden Yemek-İçmek İlâhî Bir Emirdir
Helâl Lokma
İhlâsın Husule Gelmesi İçin Helâl Lokma Şart
Her Şeyin Başı; Helâl Lokma
Helâl ve Meşru Çalışmalar
Bereket Helâl Lokmadadır
Helâl Lokma'nın Çocuktaki Tesiri
Üç Noktaya Dikkat

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -KUDDİSE SIRRUH- HAZRETLERİ HELÂL LOKMA ÜZERİNDE ÇOK DURMUŞLAR, BU HUSUSU DEFAATLE HATIRLATMIŞLARDIR.
Helâl Lokma Hususunda İki Numune Zevât-ı Kiram

HELÂL ve HARAM
Besmele-i Şerif ve Helâl Lokma
Haram Lokma
Müslümanlar Helâl-Haram'a Dikkat Etmediler
Fâiz'in Her Çeşidi Haramdır
Fâizin Hükmü
Kredi Kartı
Hakk'tan mı Bekliyoruz, Halk'tan mı Bekliyoruz?
Borç Alıp-Verme
Harama Dalanların Durumu
Hastalık Raporu

/ İsmail Yavuz

Türk Ordusu Afrin'de! / İsmail Yavuz


Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (5)

İstiâze (2)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı

Huneyn Savaşı (3)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (84)

Mühim Bir Hassasiyet


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (207)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (11)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (140)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (7)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (18)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (37)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (21)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (53)


GÜNDEM

Afrin Operasyonu Tarihin Dönüm Noktalarından Birisidir! / Uğur Kara


Eğitim

Boğaç Han / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |