292. sayımızın kapağı

Hakikat Ocak 2018 - 292. Sayı (pdf)


HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"İnsanlar İçerisinde, Müminlere En Şiddetli Düşman Olarak Yahudileri Bulursun." (Mâide: 82)

"İçlerinden Pek Azı Hariç, Onlardan Daima Hainlik Görürsün!" (Mâide: 13)

"Onlar (Yahudiler) Nerede Bulunurlarsa Bulunsunlar, Zillet Altında Kalmaya Mahkûmdurlar." (Âl-i İmran: 112)

"Onlar Allah'tan Bir Gazaba Uğramışlardır ve Üzerlerine Miskinlik (Damgası) Vurulmuştur. Çünkü Onlar Allah'ın Âyetlerini İnkâr Ediyorlar ve Haksız Yere Peygamberlerini Öldürüyorlardı." (Âl-i İmran: 112)

"Onlar Size Fenalık Etmekten Aslâ Geri Kalmazlar. Size Sıkıntı Verecek Şeyleri İsteyip Dururlar. Öfkeleri Ağızlarından Taşmaktadır. Kalplerinin Gizledikleri İse Daha Büyüktür." (Âl-i İmran: 118)

"AMERİKA DEMEK YAHUDİ DEMEK, YAHUDİ DEMEK AMERİKA DEMEK." (Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh-)

 

Amerika’nın Kudüs Kararı Gerçek Yüzünü Göstermiş Oldu
Zorba ABD
İşgalci İsrail
İsrail, ABD Sayesinde BM Kararlarının Hiçbirini Tanımıyor ve Uygulamıyor
İsrail Terörle Kurulmuştur. Terör İsrail’in En Büyük Gıdasıdır
Türkiye’nin Duruşu Yahudilere İkinci Bir Tokat Vurdu
Trump Kudüs Kararını, Kudüs’ün Elimizden Çıkmasının Yüzüncü Yılında Açıkladı
Amerika’yı Yöneten Evanjelik Aşırı Dinciler
Deccal Amerika’dan Çıkacak
Bizzat Hazret-i Allah Bize Yahudileri Tanıtıyor
İşgalci Yahudilerin Filistin’de Yaptıkları Soykırım, Vahşet ve Katliamlar
Osmanlı’nın Son Devrindeki Yahudi İhaneti
İhanette Yahudilerle Yarışanlar
Medine Müdafii Fahreddin Paşa
Dünyanın Çıbanbaşı

MÜBAREK BELDE KUDÜS ve MESCİD-İ AKSÂ
Kâbe-i Muazzama’dan Sonra Yeryüzündeki İkinci Mescid; Mescid-i Aksâ
Peygamberân-ı İzâm Hazerâtı ve Filistin
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Kudüs-Mescid-i Aksâ Yolculuğu ve Miraç
Kıble’nin Değiştirilmesi
Hazret-i Ömer -Radiyallahu Anh- Efendimiz’in Kudüsü Fethi
Selâhaddin Eyyûbî Hazretleri ve Kudüs
Yavuz Sultan Selîm Hân’ın Kudüs’ü Yeniden Fethi
İkinci Abdülhamid Han ve Kudüs

YAHUDİLERİN İÇYÜZÜ
Yahudiler Küfür Ehlidir, İslâm’a ve Müslümanlara Düşmandır
Lânetlenmiş Kavim
Peygamberlerini Öldüren Kavim
Hazret-i Allah’a Yalan ve İftiralar Uydurdular
Peygamberlere Yapılan İftiralar
Tevrat’ın Tahrif Edilmesi
Yahudi İhaneti
Yeryüzünde Bozgunculuk Yapan Kavim
Her Taşın Altında Yahudiler

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (4)

İstiâze (1)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı

Huneyn Savaşı (2)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (83)

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (206)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (10)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (139)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (6)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (17)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (36)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (20)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (52)


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |