290. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Şüphesiz ki Kâfirler Sizin Apaçık Bir Düşmanınızdır." (Nisâ: 101)

"Eğer Onların Güçleri Yetse, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Size Karşı Savaşa Devam Ederler." (Bakara: 217)

"Ey Peygamber! Kâfirlere ve Münafıklara Karşı Cihad Et, Onlara Karşı Sert Davran." (Tahrim: 9)

"Allah Yolunda Savaşın ve Bilin ki, Allah İşitendir, Bilendir." (Bakara: 244)

"Şüphesiz ki Bizim Ordumuz Galip Gelecektir." (Saffât: 173)

KÜFFAR ALENİ OLARAK SAVAŞ AÇTI. BU VATANIN MÜDAFAASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM. MİLLETİMİZİN, VATANIMIZIN SELÂMETİ, ORDUMUZUN MUZAFFERİYETİ İÇİN ÇALIŞALIM.

 

İman-Küfür Savaşı
İman ve Vatan, Birbirinden Ayrı Düşünülemez
Müslümanlar Birlik Olsa Küffar Hiçbir Şey Yapamaz
İç Düşmanın Verdiği Zararı Hiçbir Dış Düşman Veremez
Küffarın Karıştırmaya Çalıştığını Allah-u Teâlâ Ayırıyor
Bu Cihad Büyük Bir Cihaddır
Amerika ve Yahudinin Amacı; Türkiye’yi ve İslâm Dünyasını, ve Hatta Bütün Dünyayı Teslim Almaktır
Kâfir Her Zaman Düşman!
Türkiye’den Çekinip Korkmaları İlâhî Bir Yardımdır
Rabb’im Yardım Edecek ve Zafer Verecek
Allah ve Resul’ü Bize Yeter
Bir Kişi Hürmetine Kazanılan Zaferler
Necip Türk Milleti’ne Lütfolunan Zât-ı Âlî
“Allah’ın Savması Olmasaydı!..”
Bu Yapılanlar Yanlarına Kalmayacak
Amerika Türkiye’yi Paçavra Gibi Kullanmak İstiyor
İslâm Dini, Birliği Emreder
Müslümanlar Yekvücut Olmalıdırlar
İslâm Âli ve Gâliptir
Gâlip Gelecek Olan Allah’ın Ordusu’dur
“Devr-i Deccal”de Yaşıyoruz
“Deccal Yahudidir.” (Hadis-i Şerif, Müslim: 2927)
Amerika Onlardandır
Allah-u Teâlâ Nihayetinde Zaferi Müslümanlara Verecek

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (2)

Muhtevâsı


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı

Mekke'nin Fethi (8)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (81)

Hiçbir Zaman Varlıkla Var Bulunmaz


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (204)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (8)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (137)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (4)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (15)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (34)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (18)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (50)


GÜNDEM

ABD'nin Hedefinde İran Var! / Uğur Kara


Eğitim

"Biz Gökten Tertemiz Bir Su İndirdik." (Furkân: 48) / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |