289. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Bir Zikir Olan Kuran'ı Biz İndirdik ve Onun Koruyucusu da Biziz." (Hicr: 9)

"Muhakkak ki O, Elbette Çok Şerefli Bir Kur'an'dır. Koruma Altında Olan Bir Kitaptadır." (Vâkıa: 77-78)

"Bu Kitap'ta Hiçbir Şüphe Yoktur. O, Takvâ Sahipleri İçin Yol Göstericidir." (Bakara: 2)

"Bu Kur'an Öyle Bir Kitaptır ki; Rabb'lerinin İzniyle İnsanları Karanlıklardan Aydınlığa, Yegâne Galip ve Övülmeye Lâyık Olan Allah'ın Yoluna Çıkarman İçin Onu Sana İndirdik." (İbrahim: 1)

"KUR'AN-I KERİM"İN KORUYUCUSU BİZZAT "HAZRET-İ ALLAH"TIR.
KİMSE ONA EL UZATAMAZ!

 

KUR’AN-I KERİM BOZULMAMIŞ ve KIYAMETE KADAR ASLA BOZULMAYACAKTIR
Mucize Oluşu
Allah Kelâmı
Hüküm Allah’ındır
Söz O’nun Sözü, Hüküm O’nun Hükmü, Kitap O’nun Kitabıdır
Kur’an-ı Kerim Karşısında Müminler
Müminlere Rehber
Şerefli Bir Peygamber
Nâzil Oluşu
Kitap Haline Getirilişi
Çoğaltılması
Muhtevâsı

HIRİSTİYANLIK ve İNCİL
İncil’in Tahrif Edilmesi
İncil’in Tahrif Edildiğini Hıristiyanlar Kendileri İtiraf Ediyor

HİDAYET ve GERÇEK KURTULUŞA DÂVET
İlâhî Kitap Kur’an-ı Kerim ve Bugünkü İncil
Son Peygamber Muhammed Aleyhisselâm’ın İncil’de Haber Verilmesi
Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in Barnabas İncili’nde Haber Verilmesi
Bush, Yusuf İslâm’ı Niçin ABD’ye Koymak İstemedi?

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

Felâk Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (1)

Sûre-i Şerif'in Takdimi


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı

Mekke'nin Fethi (7)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (80)

İman Sahibi Olan Aklını Emirlere Uydurur


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (203)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (7)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (136)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (3)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (14)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (33)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (17)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (49)


GÜNDEM

"Büyük Kürdistan" Hayali, "Büyük Hüsran" Yolunda! / Uğur Kara


GÜNDEM

Arakan'da Sistemli Bir Şekilde Müslüman Soykırımı Yapılıyor / Şinasi Çapa


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |