288. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere, Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz Veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız." (İsrâ: 58)

"Belâ ve Fitneden Başka Dünyanın Hiçbir Şeyi Kalmadı." (İbn-i Mâce)

"İyi Günde Değiliz. Dünyanın Tutuşması Bir Emre Bakıyor."
"Emr-i İlâhî Olduğu Zaman Dünya Çöp Gibi Yanar Gider. Dünya Milletleri Harbe Hazır Durumda. Ha Patladı Ha Patlayacak, Ha Patladı Ha Patlayacak! Emr-İ İlâhî'yi Bekliyor."
(Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

Bu Zât-ı Âli Otuz Yıldır Söylüyordu:
HERKES HARBE HAZIRLANIYOR, TASAVVURUN HARİCİNDE ÇETİN VE BÜYÜK SAVAŞLAR KAPIDA!..
Bugün Görüyorsunuz Dünyanın Durumu Ortada. Her Şey Zahir Oluyor. Herkes Dünyaya Akıyor, Halbuki Dünyanın Sonu Geldi.

 

İsrâ Sûre-i Şerif’inin 58. Âyet-i Kerime’si Zuhur Etmek Üzere
Çok Büyük Sıkıntılar Olacak, Harp Sıkıntısı, Geçim Sıkıntısı
Öyle Büyük Harpler, Öyle Felâketler, Öyle Zelzeleler Olacak ki
Bu Harplerde Çok Az İnsan Kalacak
“Allah’ım! Bu Hazırladıkları Ateşi Birbirine Çevir.”
Hatem-i Velî’nin Teşrifi, Kıyametin Yaklaştığının Büyük Bir Delilidir
Allah-u Teâlâ, Bu Dine Hizmeti, Bu Şanı ve Şerefi Türk Milletine Vermişti
Bizim Yaptığımız Hazret-i Mehdi’ye Zemin Hazırlamaktır
Bundan Sonra Kimseden Bir Şey Beklemeyin. Bu Kitaplara Tutunun
Bu Hadiseler Son Değil İlk
Bundan Sonra Havadisleri Takip Etmek Lâzım; Çünkü Her An Her Şey Olabilir
Bizden Sonraki Durum Çok Nazik
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri’nin Özel Sohbetlerinden Bazı İfşaatları
Kıyamete Yakın Anarşi ve Kargaşa Günleri
Kıyamete Çok Yakın Bir Devirde Seyyiat Zamanında Yaşıyoruz
Afatları Davet Eden Kötülüklerin Ortaya Çıkması
Üçüncü Dünya Harbi Bir Âfâttır
Fırat Nehrinin Hazineleri
Medine-i Münevvere’ye Nötron Bombası Atılması
Alan Alamayacak, Satan Satamayacak
Tasavvura Sığmayacak Kadar Büyük Harpler Var
Bundan Sonra Zaman Daha da Güçleşecek
Dünya Vehamete Doğru Gidiyor
Harpler, Zelzeleler, Afatlar İle İnsanları Yok Edecek
Demek İstiyoruz ki; Bundan Sonra Harpler ve Darpler, Üzüntüler Var, Sıkıntılar ve Hüzünlü Seneler Var
Hazret-i Allah Ne Kadar Müsade Ederse
Hazret-i Mehdi İhlâs Sahiplerini Ordusuna Alacak
Tedbir
Müslümanın Tedbir ve Hazırlığı İki Türlüdür

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (35)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (12)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Mekke'nin Fethi (6)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (79)

"Hazret-i Allah Seni Sana Bırakırsa..."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (202)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (6)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (135)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (2)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (13)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (32)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (16)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (48)


GÜNDEM

Plan Büyük, Savaş Büyük, Tehdit ve Tehlike Büyük! / Uğur Kara


GÜNDEM

Sular Isınıyor, Ateş Yaklaşıyor!
Dost ve Kardeş Ülke Pakistan'ın Başı Sıkıntıda!
/ Şinasi Çapa


Eğitim

"O Lâtif'tir, Her Şeyden Haberdardır." (En'am: 103) / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |