287. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Sizi Yaratan, Sonra Rızıklandıran, Sonra Öldüren, Daha Sonra da Dirilten Allah'tır." (Rum: 40)

"Dünya Hayatı Aldatıcı Geçimlikten Başka Bir Şey Değildir." (Âl-i İmran: 185)

"Siz Geçici Dünya Malını İstiyorsunuz. Oysa Allah Ahireti Kazanmanızı İstiyor." (Enfâl: 67)

"Kim Nefsinin Mala Olan Hırs ve Cimriliğinden Korunursa, İşte Onlar Saâdete Erenlerdir." (Haşr: 9)

"Ey Allah'ım! Muhammed Âilesinin Rızkını Yetecek Kadar Ver." (Hadis-i Şerif)

 

Sade Hayat İmandandır
Tamah'tan Sakınmak
Hırs
Dünyanın Hakikati
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i Şerif'lerinde Dünya ve İçindekileri Tarif Buyuruyorlar
Muhterem Ömer Öngüt -Kuddise Sırruh- Hazretleri'nin Bu Husustaki Bazı Beyanları
El Kârda, Gönül Yarda
Bereket
Müstesna İki Nümune
Selâhaddin Eyyûbî
Osman Gâzî
Allah-u Teâlâ'nın Herkesin Rızkına Kefil Olduğuna İtimat Etmek
Allah-u Teâlâ'ya Tevekkül Etmek
Kanaat Etmek
Servet ve İmtihan
İmtihan Olan Üç Kişi
Zengin Olmak İsteyen Sâlebe'nin İmtihanı
Mânevî Ticaret
Hazret-i Allah Çok Gani'dir
Çok Güzel Bir Hayat
Günahlar Yüzünden Gelen Musibetler
İman ve İmansızlık Huzur ve Huzursuzluk
"Muvakkat Nimetler"
Kemâliyetin Son Zirvesi
Dünya Hayatının Misali
Gerçek AlışVeriş
Huzurla Çalışmak
Hep Şükür!
Değmez Dünyaya Kök Salmaya
O Kuyu Dünyadır!
Başkasına Yük Olmak! Dünyanın Önemi
Dünya ile Ahiret Arasında Tercih
Dünya Vâsıta, Ahiret Gâye Hayattır

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (34)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (11)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Mekke'nin Fethi (5)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (78)

Bizim Yolumuz Edep Yoludur


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (201)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (5)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (134)

Abdürrezzâk el-Kâşânî -Kuddise Sırruh- (1)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (12)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (31)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (15)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (47)


GÜNDEM

"Gücümüzün Yettiği Kadar..." / Uğur Kara


GÜNDEM

-Kürtler Üzerine Yeni Oyunlar-
Ortadoğu Haritasında Yeni Devlet Kurma Planı
/ Şinasi Çapa


Eğitim

Çocuklarımıza
Allah ve Resulü'nü Sevdirmeye Çalışmalıyız
/ Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |