285. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah'a ve Peygamber'ine İman Edin, Sizden Önce Geçenlerin Ardından Allah'ın Size İnfak İçin Yetki Verdiği Şeylerden Sarfedin. İçinizden İman Edip de İnfak Eden Kimselere Büyük Mükâfat Vardır." (Hadîd: 7)

"Akrabaya, Yoksula, Yolda Kalmışa Hakkını Ver. Allah'ın Rızâsını Dileyenler İçin Bu Daha Hayırlıdır. İşte Onlar Kurtuluşa Erenlerdir. İnsanların Mallarında Artış Olsun Diye Verdiğiniz Herhangi Bir Fâiz, Allah Katında Artmaz. Fakat Allah'ın Rızâsını Dileyerek Verdiğiniz Zekâta Gelince, O Böyle Değildir. O Zekâtı Veren Kimseler (Sevaplarını ve Mallarını) Kat Kat Artıranlardır." (Rûm: 38-39)

"Namazı Kılınız, Zekâtı Veriniz. Kendiniz İçin Önceden Gönderdiğiniz Her Hayrı Allah Katında Bulursunuz." (Bakara: 110)

"Zekâtı Vermek Suretiyle Malınızı Muhafaza Ediniz. Fakirlere Sadaka Vererek, Hastaları Tedavi Ediniz. Duâ ve Tazarru İle Belâ ve Musibetleri Reddediniz." (Münâvî)

ZEKÂT FAKİRİN HAKKIDIR

 

Sosyal Adalet
Allah-u Teâlâ’nın Emrettiği Her Şey Adaletlidir
Din ve Vatan Bölücüleri Halktan Topladıklarını Fakirlere Ulaştırmıyorlar,
Böylece Sosyal Adaletin Gerçekleşmesine Mani Oluyorlar
Allah İçin Yapılan Makbuldür
Sevilen Şeylerden İnfak
Bire Yedi Yüz Mükâfat
Gerçek İyilik
Namazı Kılın, Zekâtı Verin
Mânevi Zekât
Tarikat Ehlinin Zekâtı
Hakikat Ehlinin Zekâtı
Hazret-i Ebu Bekir Sıddîk -radiyallahu anh- Efendimiz’in Numune Dirayeti
Sâlebe’nin Hikâyesi

“SİZDEN HİÇBİR ÜCRET İSTEMEYENLERE UYUNUZ! ONLAR DOĞRU YOLDADIRLAR.” (YÂSİN: 21)

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?
1. Fakirler
2. Düşkünler
3. Zekât Memurları
4. Kalpleri İslâm’a Isındırılmak İstenenler
5. Köleyi Kölelikten Kurtarmak İçin Harcama Yapılması
6. Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Olan Borçlular
7. Allah Yolunda Savaşa Katılmak İsteyenler
8. Yolda Parası Bitip, Memleketine Gidemeyecek Duruma Düşmüş Olan Yolcular
Bu Sekiz Sınıfın Haricinde Zekât Verilmez, Verilirse Tekrar Vermek İcabeder.
Yüzsüzlük Etmeyenler
Zekât Vermekten Kaçınanlar

ZEKÂTA DAİR HÜKÜMLER
A) Nisab
B) Aslî İhtiyaçlar (Hâcet-i Asliye)
Mühim Bir Husus
C) Zekât Verilmesi Gereken Mallar
Ticaret Malları
Ehli Hayvanların Zekâtı
Ekin ve Meyvelerin Zekâtı (Öşür)
Öşür
Öşür Zekâtının Miktarı
Zekât Düşen Mahsuller
Arazinin Durumu
Madenlerin Zekâtı
Definelerin Zekâtı
D) Zekât Kimlere Verilmez?
E) Zekâtın Ödenmesi
F) Zekâta Âit Bazı Meseleler
G) Zekâta Âit Bazı Edepler
H) Devlete Verilen Vergi Zekât Yerine Geçmez
I) Fıtır Sadakası (Fitre) ve Kurban

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (32)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (9)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Mekke'nin Fethi (3)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (76)

Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecesi


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (199)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (132)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (12)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (10)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (29)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (13)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (45)


GÜNDEM

Dünya Nereye Gidiyor? / Uğur Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |