283. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Dilediği Kulunu Zâtına Seçer." (Şûrâ: 13)

"Allah Dilediği Kimseyi Nûruna Kavuşturur." (Nûr: 35)

"Biz Kimi Dilersek Onu Derece Derece Yükseltiriz." (En'âm: 83)

"Bu Allah'ın Fazl-u İkramıdır, Kime Dilerse Ona Verir." (Cum'a: 4)

"Allah Kullarından Dilediğine Nimetini Lütfeder." (İbrâhim: 11)

"Ey Allah'ım! Beni Bağışla, Bana Acı, En Yüce Dosta Kavuştur." (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1665)

"REFÎK-İ ALÂ" EN YÜCE DOST

 

Hatem-i Velî'nin Zuhuru, Kıyametin Yaklaştığının Büyük Bir Delilidir
Hâtem-i Veli'yi Tasdik ve İkrar Vâciptir
Ona Duyulan Muhabbet ve Sevgi
Muhabbet; Lütfa Mazhariyettir
O Kalbe Girebilmek
Tâbi Olanlara, Tâbi Olunandan Dolayı Verilen Değer
Mânevi Bayrak

"REFÎK-İ ALÂ" EN YÜCE DOST
O'nunla Olmak
Kendi Hizmetinde Bulundurması
Ruh-i Sultan
Ahiret Dünyadan Hayırlıdır
Ölüm; Mahlûku Hâlîk'ına Kavuşturur
Kişi Sevdiği İle Beraberdir
Muhabbetle Verilen Bir Selâm
Ruh ve Rûhâniyet
Onlar İçin Ölüm Yoktur
Rûhâniyetteki Sır
Kabir Ehlinden Nasıl İstimdat Edilir?
Rûhâniyet Yetişir
Onun Tasarrufu Devam Eder

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (30)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (7)

Her zerrede O'nun varlığı mevcuttur. Her şey ceset, O ise ruhtur. Ruhsuz cesedin ne hükmü olabilir? Âyet-i kerime'de:
"Allah göklerin ve yerin nurudur." buyuruluyor. (Nûr: 35)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Mekke'nin Fethi (1)

Hedef resmen ilân edilmemekle birlikte Medine'de topyekün sefer hazırlığı görünümünde fetih hazırlığı sürdürülmekteydi. Harp malzemeleri temin ediliyor, develere denkler yükleniyor, atlar eğerleniyordu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (74)

"Resulullah Aleyhisselâm'a Teslimiyetsiz İman Olmaz"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (197)

Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (130)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (10)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (8)

Her türlü imkâna kavuşmuş olmasına rağmen, Resulullah Aleyhisselâm hiç iltifat etmiyor, sade ve mütevâzi yaşayışına devam ediyordu.
Fakat Ümmehât-ı müminîn -radiyallahu anhüm- Hazerâtı, kadınlığın fıtratında bulunan ziynet ve dünya malına karşı meyil sebebiyle yiyecek ve giyecek hususunda Resulullah Aleyhisselâm'dan bazı isteklerde bulundular.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (27)

HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (11)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (43)


GÜNDEM

Büyük Harplere Hazır mıyız? / Uğur Kara

Almanya, Amerika gibi ülkeler FETÖ ve PKK hakkında Türkiye'yi kendi çizgilerine çekebileceklerini düşünüyorlarsa büyük bir akıl tutulması yaşadıklarını söyleyebiliriz. Devletlerinin, ekonomilerinin, küresel iddialarının büyüklüğü ile uyumsuz bu tavırlarına yapılabilecek tek yorum; "Artık bunların eceli yaklaştı" olabilir.


Gündem

Abd, Rusya, Çin ve Türkiye'nin Yeni Strateji ve Arayışları / Şinasi Çapa

Çin'in, Rusya'nın, ABD'nin kılıcından müslüman kanı damlarken; Batı çifte standartını ikiyüzlü oyunlarla devam ettirirken; NATO, Batının işgal kuvveti görevini yaparken onlarla nasıl bir arada ve ittifak kurabilir, geleceğimizi emniyet altına alabiliriz?


Eğitim

"Ey Rabb'im! Beni ve Soyumdan Gelecekleri Namaz Kılanlardan Eyle!" (İbrahim: 40) / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |