282. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hayırdan Harcayacağınız Şey, Ana-Baba, Yakınlar, Yetimler, Düşkünler ve Yolcular İçindir. Hayır Olarak Ne Yaparsanız, Şüphesiz ki Allah Onu Bilir." (Bakara: 215)

"İşte Sizler, Allah Yolunda İnfak Etmeye Çağırılıyorsunuz. İçinizden Kiminiz Cimrilik Ediyor. Amma Cimrilik Eden Bilsin ki, Ancak Kendisine Cimrilik Etmiş Olur. Allah Zengindir, Siz İse Fakirsiniz." (Muhammed: 38)

"Kim Nefsinin Mala Olan Hırs ve Cimriliğinden Korunursa, İşte Onlar Saâdete Erenlerdir." (Haşr: 9)

"Cömert İnsan Allah'a Yakın, İnsanlara Yakın, Cennete Yakın ve Cehennem Ateşinden Uzaktır." (Tirmizî)

"Cimri Kimse Allah'tan Uzak, İnsanlardan Uzak, Cennetten Uzak, Cehenneme Yakındır." (Tirmizî)

Cömertlik Hazret-i Allah'ın Bir Lütfudur.

 

Gerçek Cömert, Hazret-i Allah'tır
Hazret-i Allah Çok Gani'dir
Cömertlik
Cömert Olmak Cenâb-ı Hakk'ın Lütfudur
Cömertliğin Alanı Çok Geniştir
Mânevi Cömertlik
İki Büyük Nimet
Hazret-i Allah Hakiki Cömertliğini Hâtemü'n-Nebi'ye ve Hâtemü'l-Veli'ye Vermiştir
Onun Vekili de Öyledir
Övülen Müminler
İnfakın Ecir ve Sevabı
Gönülden Verilen
Tasadduk Etmek
Karz-ı Hasen
İsraf ve Cimrilik
Sehavet Ne Güzeldir
Allah Rızâsı Olmayan Şeyde Hayır Yoktur
Muhtaçlara Yardım Etmek
Fakirleri ve Miskinleri Reddetmemek
Cömert Olan İmtihanı Kazandı
İbretli Bir Misâl
Bahçe Sahiplerinin Hikâyesi

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (29)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (6)

Fakir her ikisinin beyanlarını bir cümlede birleştiriyoruz ve diyoruz ki: "Her şeyi Hazret-i Allah var etti, her şey O'nun varlığı ile kâimdir."


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Seriyeler

Resulullah Aleyhisselâm İslâm düşmanı büyük küçük kabilelere, önem derecelerine göre hadlerini bildirmek için harekete geçmiş bulunuyordu. Çünkü onlar hicretin beşinci yılında İslâmiyet'i ortadan kaldırmak maksadıyla Kureyşliler'le Medine-i münevvere'ye kadar gelmişler, müslümanları muhasara altına almışlardı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (73)

"Hiç Olan Seviliyor, Kendisinde Varlık Olan Sevilmiyor"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (196)

Ahmed el-Kırîmî -kuddise sırruh- (4)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (129)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (9)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (7)

En sevdiği Eyyub'unu sıkıntılara uğrattı. O belki de en büyük zevk içinde idi. Mevlâ ile kendisi arasındadır, onu kimse bilmez. Ona senelerce verdiğinin ânını bize verse, kalbimiz hemen döner.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (26)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (10)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (42)


GÜNDEM

Terör Örgütlerine Karşı Batı'dan Destek Alabilir miyiz? / Uğur Kara

Bizi öldürenlere, devletimizi yıkmak, vatanımızı bölmek isteyenlere sahip çıkmak "Batı"nın en kadim bir geleneğidir. Bilumum terör örgütlerine; PKK'ya, DHKPC'ye, FETÖ'ye sahip çıkmalarının sebebi budur.


"Tarih"in Penceresinden...

Osmanlı'yı "Batı'ya Odaklı" Değerlendirme Yanılgısı (1)

/ Hakan Yılmaz

XX. yüzyılda "şarkiyatçılık" görüntüsü altında siyasî amaçlarla "tarih" adına yürütülen ve Avrupa'nın her yerinde benzer pek çok örneği görülen bilimsel çarpıtmalar yapılmıştır.


Gündem

Silahlar Gelişmek İçin Değil, İnsanların Ölmesi İçin Yapılıyor ve Satılıyor / Şinasi Çapa


Eğitim

Çocuk Gözü İle Hayata Bakış / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |