281. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O Hanginizin Daha Güzel Amel İşleyeceğinizi İmtihan Etmek İçin Ölümü ve Hayatı Yaratandır." (Mülk: 2)

"Dünya Hayatı Aldatıcı Geçimlikten Başka Bir Şey Değildir." (Âl-i imrân: 185)

"Siz Geçici Dünya Malını İstiyorsunuz. Oysa Allah Ahireti Kazanmanızı İster." (Enfâl: 67)

"Dünya Malını Ehline Terk Ediniz. Zira Ondan İhtiyacından Fazlasını Alan Kimse, Şuursuzca Kendini Helâk Etmiş Olur." (C. Sağir)

"DÜNYA HAYATI SAKIN SİZİ ALDATMASIN!"
(Fâtır: 5)

 

Geçici Bir Dünya
Dünya Hayatı Sizi Aldatmasın!
Ahiret Ekini
Dünyanın Önemi
Dünya da Müminlerin, Ahiret de
Meşru Çalışmalar
Hoş Gösterilen Şeyler
"Az Bir Geçimlik"
Dünya Muhabbeti
Dünya Ahirete Tercih Ediliyor
Değersiz Dünya İçin Nice İmanlar Gidiyor
Dünyalık İnsanların Durumu
Dünya Hayatının Misali
Dünyada Süflî Hayat
İmtihan Dünyası
Mal ve Evlâtla İmtihan
Rızık ile İmtihan
Nimetlerin Hesabı
İki Korku Arasında Yaşanan Hayat
Hadis-i Şerif’lerde Haber Verilen Dünya Tehlikesi
Çok Tehlikeli, Çok da Kıymetli Zaman
İmanla Gitmek İçin Allah-u Teâlâ’ya Çok Sığınmamız Lâzım

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (28)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (5)

"Lâ ilâhe illâllah"; yaratılmışlar "Lâ"dan ibarettir, "İlâh" değildir. O'ndan başka "Ehad" yok, olanlar O'nunla var olmuştur.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Mute Savaşı

İslâm ordusu'nun Medine'den çıkışını duyan Şurahbil durumu hemen Bizans imparatoru'na bildirmişti ve iki yüz bin kişilik büyük ve mükemmel bir ordu topladı. Bunun yüz bini Rum, yüz bini de müslüman olmamış Arap kabilelerinden meydana gelmişti. Sayı bakımından iki taraf arasında korkunç bir uçurum vardı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (72)

"Allah Yolunda Gidenlerin Ayrım Noktası"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (195)

Ahmed el-Kırîmî -kuddise sırruh- (3)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (128)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (8)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (6)

Yakup Aleyhisselâm'ın kıssası, sevgili oğlu Yusuf Aleyhisselâm'ın kıssası ile bir ipek yumağı gibi iç içe dolanmış bulunmakta, bu ibretli kıssa Kur'an-ı kerim'in başlıbaşına bir Sûre-i şerif'inde anlatılmaktadır.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (25)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (9)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (41)

"Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır." (Rahman: 62)


GÜNDEM

ABD'de, İktidar Savaşını Kim Kazanacak? / Uğur Kara

Hazret-i Allah bunlara bu dünyayı bırakmayacak.
Ancak öyle görünüyor ki dünya çok acı çekecek.
"Hakk kulundan intikamını yine kul ile alır,
İlm-i ledün bilmeyen onu kul etti sanır."


"Tarih"in Penceresinden...

Tarih "Gizli Materyalizm"e Odaklı Bir Bilim midir?

/ Hakan Yılmaz

Tarihî konuları ele alırken dinî ve mistik figürler içeren tüm metinleri,"gizli materyalist algı"nın etkisiyle, önyargılı bir yaklaşımla "akıldışı" kabul edenler; kendilerinin "akl"ın ne kadar dışına çıktıklarını ne yazık ki fark edememişlerdir.


Gündem

Aç Kalmamak İçin Tarım'a Büyük Değer Vermeliyiz. / Şinasi Çapa


Eğitim

Sabır, Sebat ve Selamet / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |