HAKİKAT'te Bu Ay:


Hakikat Ocak 2017 - 280. Sayı (pdf)


BAŞYAZI / İsmail Yavuz

"Sen Onların Dinlerine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne de Hıristiyanlar Aslâ Senden Hoşnut Olmazlar." (Bakara: 120)

"Eğer Onların Güçleri Yetse, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Size Karşı Savaşa Devam Ederler." (Bakara: 217)

"Allah Düşmanlarınızı Sizden Çok Daha İyi Bilir. Gerçek Bir Dost Olarak da Allah Size Yeter, Hakiki Bir Yardımcı Olarak da Allah Size Yeter." (Nisâ: 45)

"Kâfir Olanlar Birbirlerinin Dostlarıdırlar." (Enfâl: 73)

"Müminler Yalnız Allah'a Güvenip Bağlansınlar." (Tevbe: 51)

"Ve Sana Kimsenin Güç Yetiremeyeceği Bir Şekilde Şanlı Bir Zaferle Yardım Eder." (Fetih: 3)

"Küfür Tek Millettir." (Hadis-i Şerif)

GÜN; VATANIMIZI YIKMAYA ÇALIŞAN KÜFFARLA ELBİRLİK MÜCADELE GÜNÜDÜR!

 

Küfrün İslâm Düşmanlığı Alenen Ortaya çıktı. / 5
Elbirliği ile Küffarla Mücadele Etmemiz Lâzım / 8
Küffar Hiçbir Zaman Düşmanlıklarından Vazgeçmez / 9
Küffarın Ajanı, Terör Fedaisi Münâfıklar / 10
İslâm Ülkelerinin ve Mazlumların Ümidi Türkiye'dir / 12
Hak ve Hakikat Müdafiliği Bu Milletin Taşıdığı En Büyük Şeref'tir / 12
Küffarın Hedefi; İslâm'ı ve Türkiye'yi Yıkmaktır / 13
Hazret-i Allah, Bu Azgın Kâfir ve Münâfıkların Hepsini Yıkacak / 14
Rabb'im Yardım Edecek ve Zafer Verecek / 15

KÜFFAR İSLÂM'A VE MÜSLÜMANLARA EZELDEN BERİ DÜŞMANDIR! / 17
Küffar Hususiyetle "Türkiye"ye ve "Türk Milleti"ne Düşmandır / 17
Küffar İslâm'dan ve Müslümandan Hoşnut Olmaz / 18
Biz Bunların Hepsini Zamanında Bildirmiştik / 18
Küffar Bu Vatanı Küfür Beldesi Yapmak İstiyor / 19
Allah-u Teâlâ Küfrü ve Kâfirleri Pis ve Murdar Kılmıştır / 20
Küffar Kâfirliğini Yapıyor ve Yapacak / 21
Hasmımızı Tanımamız ve Çok Uyanık Olmamız Lâzım / 22
Kâfirden Dost, Domuzdan Post Olmaz! / 22
Küfür ve Kâfirler / 22
Müminle Kâfir, İmanla Küfür Hiçbir Zaman Birleşemez / 23
"İki Hasım Zümre" / 25
Hakk'a Uyanlar Bâtıla Sapanlar / 25
Küfür Tek Millettir / 27
Ehl-i Küfür Hiçbir Zaman Müslümanlara Olan Düşmanlıklarından Vazgeçmezler / 29
Kâfirler Müminlerin Amansız Düşmanıdır / 31
Fitne, Fesat ve Bölücülük Memleketimizi Sardı / 31
İslâm Dini, Birliği Emreder / 32
Birlik ve Beraberlik İslâm'ın Meyvesi Hazret-i Allah'ın Nimetidir / 33
Müslümanlar Yekvücut Olmalıdırlar / 34

ALLAH VE RESUL'Ü BİZE YETER / 35
Allah ve Resul'ü Bize Yeter / 35
İslâm Âli ve Gâliptir / 37
Gâlip Gelecek Olan Allah'ın Ordusu'dur / 39

VATANÎ VAZİFEMİZİN MÂNEVİ YÖNÜ
(Askerimiz İçin Lüzumlu Dini Bilgiler) / 40
Kuvvetli Bir Orduya Sahip Olmak Bir Vatan Görevidir / 41
Vatan Sevgisi İmandandır / 42
Bayrak ve Sancağa Saygı / 43
Şehitlik ve Şehitler / 43
Şehit kimdir? / 44
Gazilik / 45
Malazgirt Zaferi ve Sultan Alparslan / 45
Temizlik / 46


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |