279. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah O Allah'tır ki, Kendisinden Başka Hiçbir İlâh Yoktur." (Bakara: 255)

"Allah Göklerin ve Yerin Nurudur." (Nûr: 35)

"Allah Her Şeyi Çepeçevre Kuşatandır." (Nisâ: 126)

"Hiçbir Göz O'na Erişemez, İhata ve İdrak Edemez.Fakat O Bütün Gözleri İhata Eder." (En'am: 103)

"Müminin Ferasetinden Korkunuz. Çünkü O Aziz ve Celil Olan Allah'ın Nuru İle Bakar." (Münâvî)

En Gizli Sır, En Büyük İsim;
İSM-İ ÂZAM

 

İsm-i Âzam
Bütün Kâinat Ceset, O İse Ruhtur
Değer O'ndan Gelir
Hem O'dur, Hem O'ndandır

EN BÜYÜK ÂYET-İ KERİME
Hayy ve Kayyûm
Kelime-i Tevhid
İsm-i Âzam Ancak Hazret-i Allah'ı, Hazret-i Allah'ta isteyende Olur
Hatemün-Nebi'den Bütün Kâinat Alıyor. Hatemül-Veli'den Bütün İnsanlık Alıyor
İnce Bir Sır
Hazret-i Allah'ı Gören O'ndan Başka Bir Şey Görmez
Vahdet-i Vücud'a Mazhar Olanlar
Vahdet-i Vücud'un Tecellisi

HER ŞEY O'NA PERDEDİR!
Yarattığı Her Şey O'na Muhtaç
Hiçbir Şeyin Hükmü Yok, Hepsi "Lâ"dan İbaret
Kâinat "Hu" İsmi Şerif'inin Tecelliyatıdır
Lüb Nedir?

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (27)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (4)

"Bu Allah'ın fazl-u ikrâmıdır, kime dilerse ona verir." (Cum'a: 4)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Sekizinci Yılı
Bazı Eşrafın Müslüman Olması

Ashâb-ı kiram da Resulullah Aleyhisselâm da bu üç yiğidin gelişlerine memnun oldular.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (71)

"Gerçek Kardeşliği Yaşayabilmek"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (194)

Ahmed el-Kırîmî -kuddise sırruh- (2)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (127)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (7)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (5)

Allah-u Teâlâ'nın Halil'i İbrahim Aleyhisselâm'ın dillere destan olan imtihanını hiç düşündün mü?


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (24)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (8)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (40)

"Allah-u Teâlâ'nın Huzurunda Durmaktan Korkan Kimseye İki Cennet"


"Tarih"in Penceresinden...

"Târih"in "Tahrif"e Dönüşmesinin Arka Plânı

/ Hakan Yılmaz

Millî kültür ve bilincimizin muhâfazası ve sürekliliğinin sağlanması için, hangi yol veyâ yöntemle olursa olsun "tarih"in hiç kimse tarafından "tahrif" edilmesine meydan vermemek gerekir.


Gündem

KKTC YENİ HAÇLI OYUNLARI İLE KOPARILMAYA ÇALIŞILIYOR / Şinasi Çapa


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |