278. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Kur'an Kendilerine İlim Verilen İnsanların Kalplerinde Parıldayan Apaşikâr Âyetlerdir." (Ankebut: 49)

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh ile Takviye Edip Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"Sizden Her Biriniz İçin Bir Şeriat ve Bir Yol Tayin Ettik." (Mâide: 48)

"İyi Bilin ki, Allah'ın Veli Kulları İçin Hiçbir Korku Yoktur, Onlar Mahzun da Olmayacaklar." (Yunus: 62)

"Onlar Öyle Kimselerdir ki Görüldüklerinde Allah Zikrolunur, Onları Gören Allah'ı Hatırlar." (Câmiüs-sağîr)

İLİM İRFAN MEKTEBİ TASAVVUF

 

İlim-İrfan Mektebi
Öyle Bir Mektep Ki!..
Tasavvufun Menşei
Tasavvufun Lüzumu
Tasavvufun Önemi
Mürşid-i Kâmil
Tasavvuftan Gaye; Güzel Ahlâk
Büyük Merhaleler Var

TASAVVUF, RUHU TALİM ve TERBİYE NEFSİ TEZKİYE ETMEK DEMEKTİR
Sırr-ı İlâhî
İlk Yaratılış
Tevhid Tohumu
Zâhirdeki ve Tarikât-ı Âliye'deki Beş Letâif
Nefse Muhalefet
Bâtına Geçiş
Mürşid-i Hakiki Hazret-i Allah'tır
Mânevî Seyr
Kelime-i Tevhid'in Mânâsı
Kalbin Lezzeti Marifetullah'tır
Gaye Hiç Olabilmek
Mahviyet

VAR İLE ÖVÜNÜYORUM! VARLIĞIMDAN UTANIYORUM!..
Hazret-i Allah'ın Sevdiklerine Muhabbet:

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (26)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (3)

"Allah'ın boyası ile boyanın! Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir?" (Bakara: 138)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Kâbetullah'ı Tavaf

Kimisi yedi sene önce bıraktıkları hısım akrabasını ziyaret ediyor, kimisi evini ocağını dolaşıyor, Ensâr'dan olan kardeşine izahat veriyordu. Hiçbir müessif hadise olmadı. Hepsi de sükûn ve âsâyiş çerçevesinde hareket ediyordu. Müşrikler müslümanların bütün hallerini uzaktan uzağa seyrediyorlardı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (70)

"Menfaat Yolu Değil, Allah Yolu"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (193)

Ahmed el-Kırîmî -kuddise sırruh- (1)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (126)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (6)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (4)

"İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar akrabalarına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermemeye yemin etmesinler. Kusurlarını affetsinler, aldırmasınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız?
Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir."
(Nûr: 22)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (23)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (7)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (39)

Sıddık-ı Ekber -radiyallahu anh- Efendimiz:
"Ben Allah'ımı gördüm, başka bir şey görmedim." buyurmuştur.


GÜNDEM

-Paralel Yahudi Devleti'nin Güdümündeki- ABD Şansını Zorluyor!

/ Uğur Kara

Bugün gelinen noktada İsrail ve Amerika'nın "PKK Devleti" planını neticelendirmeye çalıştığını ve Türkiye'nin düşmanlığını göze aldıklarını görüyoruz. Bunların bu alçak planları bilindiği için Türkiye en üst perdeden aleni olarak "Musul'a gireriz!" diyor. "Ne yaptığını biliyorum!" demeye getiriyor.


Eğitim

Kurban Bayramına, Noel Baba Nasıl Geldi? / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |