HAKİKAT'te Bu Ay:


Hakikat Ekim 2016 - 277. Sayı (pdf)


BAŞYAZI / İsmail Yavuz

"Sizden Hiçbir Ücret İstemeyenlere Uyun, Onlar Doğru Yoldadırlar." (Yâsin: 21)

"İşte Bu Benim Dosdoğru Yolumdur, Siz Ona Uyunuz. Başkaca Yollara Gidip de Onlar Sizi Allah’ın Yolundan Ayırmasın." (En’am: 153)

"İnsan Sınıflarından Her Birini Biz O Gün İmamlarıyla Beraber Çağıracağız." (İsrâ: 71)

"Ümmetimden Yalancılar Deccaller Vücuda Gelir." (Münavi)

HAKİKİ MÜSLÜMANLAR ve SAHTELERİNİN AYRIMI

 

Hakiki Din Önderleri ve Sahte Din Önderleri! / 5
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri Eserlerinde; "Bu Gerçekleri Açıklıyoruz, Mesul Olmamak İçin. Siz de 'Duymadık' Dememeniz İçin." Buyurmuşlar,
O zaman Zât-ı Alileri'ne Sorulan; "Bu Bölücülerin Üzerine Niye Gidiyorsunuz?" Sorusuna Şöyle Cevap Vermişlerdi / 7

Hakiki İle Sahtenin Ayrımı / 8

1. Yâsin Sure-i Şerif'i 21. Âyet-i Kerime; İslâm'da Para Toplamak, Dilenmek Yoktur / 9
2. Bir Müslüman "İslâm"dan Başka Bir İsimle Ortaya Çıkmaz; İslâm'dan Başka Her İsim Dinde Bölücülüktür; "Her İsim Bir Dindir" / 12
3. İslâm; Dinde ve Vatanda Birlik ve Beraberliği Emreder; Sahteler ise; Dinde ve Vatanda Bölücülük Yaparlar / 15
4. Allah Ehli Siyasi Maksat Gütmez / 18
5. Bütün Varlık Hazret-i Allah'a Aittir, Allah Ehli'nde Varlık ve Benlik Olmaz / 20
6. Hakiki Müslümanlar Hizmeti Allah İçin Yaparlar, Sahteler ise Menfaat İçin / 22
7. Hakikat Ehli Kendine Çağırmaz, "İman Kurtarmak" İçin Çalışır; Sahte Dalâlet Ehilleri ise Taraftar Toplamak İçin Çalışır / 24
8. Allah Yolunda Nam, Makam, Menfaat Olmaz; Sahteler İse Bunlarla Ayakta Durur / 25
9. Hakiki Tasavvuf Yolunda İnsan Yetişir, Sahtelerde Adam Çoktur Ama İnsan Yoktur / 27
10. İsraf, Süs, Lüks İçinde Hizmet mi Olur? / 28
11. Tarikatların Şeyhi Var Piri Yok / 29
12. "Sâdıklarla Beraber Olunuz." (Tevbe: 119) / 31
13. İstikamet En Büyük Keramettir. Rüyacılara ve Kerametçilere İtibar Etmeyin. / 33
14. Hakiki Müslümanlar Dünyaya Tenezzül Etmezler; Sahteler İse, Dünyaya Bir Put Gibi Sarılırlar / 35
15. "Fâsıka İkram Eden Kimse İslâmiyet'in Yıkılmasına Yardım Etmiş Olur." Hadis-i Şerif'i / 36
16. Emaneti Ganimet Bilmek Kıyamet Alametidir, Emanete İhanet Edenler Münafıktır / 37
17. Sahteler İlâhî Hükümlere Aykırı Beyanlarda Bulunurlar, İlâhî Hükümleri Değiştirmek, Geçersiz Kılmak İsterler / 39
18. İman ile Küfür, Ancak Allah-u Teâlâ'nın Koyduğu Hudutlar İle Ayırt Edilebilir / 41
19. Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan / 42

"İLÂHİ GÖRÜŞ BİRLİĞİ"NE DAVET / 44

GAYEMİZ "İSLÂM'DIR" İSİM DEĞİL;
MURADIMIZ HAZRET-İ ALLAH ve RESULÜ'DÜR BÖLÜCÜLERDEN HERHANGİ BİRİ DEĞİL / 45


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |