HAKİKAT'te Bu Ay:


Hakikat Eylül 2016 - 276. Sayı (pdf)


BAŞYAZI / İsmail Yavuz

"Sen Onların Dinlerine Uymadıkça Ne Yahudiler Ne de Hıristiyanlar Aslâ Senden Hoşnut Olmazlar." (Bakara: 120)

"Hidayet Kendisine Apaçık Belli Olduktan Sonra, Peygambere Muhalefet Edip İnananların Yolundan Başkasına Uyan Kimseyi Döndüğü Yolda Bırakırız. Ahirette de Kendisini Cehenneme Sokarız. Ne Kötü Bir Dönüş Yeridir Orası!" (Nisâ: 115)

"Ululuğum Hakkı"Onlarla Savaşın ki Allah Sizin Ellerinizle Onlara Azap Etsin, Onları Rezil Etsin, Sizi Onlara Karşı Galip Kılsın ve Müminlerin Gönüllerini Ferahlandırsın." (Tevbe: 14)

"Allah Düşmanlarınızı Sizden Çok Daha İyi Bilir." (Nisâ: 45)

"Küfür Tek Millettir!" (Hadis-i Şerif)

 

Küffarın Taarruzu / 7
Kâfirin Niyeti Daima Kötüdür / 9
Küffarın İçyüzünü Duyurmak İçin Yapılan Mücadele / 9
Küffarın Niyeti Harp'tir, Buna Göre Hazırlanmamız Gerekir / 12
Küffar İslâm'dan ve Müslümandan Hoşnut Olmaz / 13
Biz Bunların Hepsini Zamanında Bildirmiştik / 14

-Batı Bizi Neden Sevmez-
Bu İslâm Milleti'nin Allah Yolundaki Azim ve Gayretini, Haçlı Sürüleri Karşısındaki Müthiş Muzafferiyetlerini Batılı Devletler Aslâ Unutmamıştır! / 15

Batı'nın Düşmanlığı / 15
Devlet İttifaktan Doğar, Devletsizlik İse Nifaktan / 17
Küffarın Gayesi İslâm'ı Yıkmaktır / 21
"Allah'ın Savması Olmasaydı!.." / 21
Bu Yapılanlar Yanlarına Kalmayacak / 23
Amerika Türkiye'yi Paçavra Gibi Kullanmak İstiyor / 23
Kâfirden Dost, Domuzdan Post Olmaz! / 25
Kâfirle Arka-Bir Edip, Ümmet-i Muhammed'i Onlara Peşkeş Çekmenin Hükmü / 25
Küffar Kâfirliğini Yapıyor ve Yapacak / 25
İslâm ve Türk Düşmanlığı Küffarın Tıynetinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır / 27
Küffar Bizi Sevmez, Hasımdır, Düşmandır / 28
Hak ve Hakikat Müdafiliği Bu Milletin Taşıdığı En Büyük Şeref'tir / 29
Küfre İştiyak Duyanlar Haindir, Bu Milletin Ferdi Değildir / 29
Amerika'ya da Kalacak Değil / 30
Kâfirler Müminlerin mansız Düşmanıdır / 30
Kâfir, Müslümana İyilik Dokunmasını İstemez; İçindeki Kin Çok Büyüktür / 31
"Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'i Affet! Vatanımızı Muhafaza Et! Ordumuzu Muzaffer Et!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-) / 32
Bu Vatan Emanettir / 35

Küfür Tek Millettir / 37

Ehl-İ Küfür Hiçbir Zaman Müslümanlara Olan Düşmanlıklarından Vazgeçmezler / 39

Selçuklular Anadolu'yu, Osmanlılar İse Balkanlar ve Orta Avrupa'yı Hıristiyan Haçlılara Mezar Ettiler / 40
Birinci Haçlı Seferi (1096-1099) / 40
Haçlılar'ın Katlettikleri Türkler'in Etlerini Yemeleri / 41
Kudüs'te Sel Olup Akan Müslüman Kanı / 41
İkinci Haçlı Seferi (1147-1149) / 42
Üçüncü Haçlı Seferi (1189-1192) / 42
Dördüncü Haçlı Seferi (1204) / 43
Beşinci Haçlı Seferi (1217-1221) / 43
Altıncı Haçlı Seferi (1228-1229) / 43
Yedinci Haçlı Seferi (1248-1254) / 43
Sekizinci Haçlı Seferi (1268-1270) / 43
Osmanlı Türkleri'ni Balkanlar'dan Çıkartmak İçin Yapılan İkinci Haçlı Dalgası (1364-1448) / 44
Endülüs'teki Müslümanların Hıristiyanlar Tarafından Hunharca Katledilişi / 44
Kazıklı Voyvoda'nın Uyguladığı Katliam ve Vahşet / 44
Fransızların Cezayir Soykırımı / 45
Yahudilerin Filistin'de Yaptıkları Soykırım ve Vahşet / 45
Yakın Tarihte Türk ve Müslümanlara Yapılan Soykırımlar / 46
Günümüzdeki Haçlı Zihniyeti / 46
15 Temmuz 2016 Haçlı Saldırısı / 46


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |