274. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Ey İman Edenler! Allah'tan Korkun ve Sâdıklarla Beraber Olun." (Tevbe: 119)

"Ey İman Edenler! Allah'tan Korkun ve O'na Yaklaşmaya Vesile Arayın." (Mâide: 35)

"Onlar Sıdk Makamında, Kuvvet ve Kudret Sahibi Hükümdarın Huzurundadırlar." (Kamer: 55)

"Onlar O Kimselerdir ki, Allah İmanı Kalplerine Yazmış ve Onları Kendinden Bir Ruh İle Desteklemiştir." (Mücâdele: 22)

"İlmi İle Amil Olan Âlimin Yüzüne Bakmak İbadet Makamına Kaim Olur." (Münâvî)

"Kişi, Sevdiği İle Beraberdir." (Buhârî)

MÂNEVİ İRTİBAT, KALBÎ MUHABBET, RÛHANÎ BERABERLİK;
"RÂBITA-İ ŞERİF"

 

Mânevî Arş
Bu Bağ Ne Demektir?
"Hakk'tan Nasibini Almak" Şöyle Olur

RÂBITA NEDİR?
Râbıtadaki Hikmet
Râbıta'nın Sırrı Şudur
Sevgi ve Teslimiyet
Hayat İmtihanı

RÂBITA KİME YAPILIR?
Nefsini İlâh Edinenler ve Onlara Râbıta Yapanlar
Mühim Bir Sır
İlâhi Lütfa Mazhar Olabilmek

RUHÂNİYET
Ölümden Sonra Devam Eden Vazife
Kendi Hizmetinde Bulundurması
Onun Tasarrufu Devam Eder
Hâtem-i Veli'den Sonra Durum Ne Olacak?

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (25)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI (2)

"Kün feyekûn", "Ol!" buyuruyor, her şey oluyor. O'nunla oluyor. Hepsi bir cesetten, bir elbiseden, bir perdeden ibarettir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Hayber'in Fethi (3)

Hayber'de böyle büyük fetihlere nâil olduktan ve pek çok ganimet malı elde ettikten sonra mücâhidler, başlarında Resulullah Aleyhisselâm olduğu halde, Medine'ye dönmek üzere yola çıktılar.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (69)

"Dünyadaki Kardeşlik Tanışmaktan İbarettir."

"İtimat edin hayat ölümden sonra başlar. Fakat insanların çoğu bundan gafil. Ve nasıl bir hayat?"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (192)

Şeyh Hasan eş-Şirvânî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (125)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (5)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (3)

Kureyşliler Resulullah Aleyhisselâm ve müslümanlar üzerindeki zulüm ve baskılarını kat kat artırdılar. Bunun üzerine yanına evlâtlığı Zeyd bin Hârise -radiyallahu anh-i alarak Mekke devrinin onuncu yılında Şevval ayında, Mekke'ye iki günlük mesafe olan Tâif şehrine gitti. İslâmiyet'i oralarda yaymayı düşünüyordu.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (22)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (6)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (38)

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- bir hadise hakkında bir sünnet bilmiyorsa çıkar ve müslümanlara:
"Bu mevzu hakkında Resulullah Aleyhisselâm'dan bir sünnet bileniniz var mı?" diye sorardı.


GÜNDEM

Teknoloji Çok Hızlı Gelişiyor, Tarih Hızlı Akıyor, Düşmanlarımız Hızlı Çalışıyor!

/ Uğur Kara

Devlet yapısı itibarı ile biraz hantaldır. Ancak düşmanlarımız hızlı. Elimizdekileri; dinimizi, vatanımızı, huzurumuzu, ahlâkımızı her şeyimizi elimizden almaya çalışıyorlar.


GÜNDEM

İnsanlığın Küresel Emperyalistlerden Çektiği Sıkıntılardan Birisi; AÇLIK / Şinasi Çapa

Bir tarafta büyük bir gelir artışı yaşanırken diğer yanda alabildiğince fakirleşme, yoksullaşma, insanca yaşama kaynaklarından mahrum bırakılma vahşiliği ile karşılaşıyoruz. İnsanlık hiçbir çağda böyle bir uçurumu yaşamadı.


Eğitim

CİNSEL KİMLİK SAPMASI / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |