273. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Andolsun ki Biz Âdemoğullarını Üstün Bir İzzet ve Şerefe Mazhar Kıldık." (İsrâ: 70)

"Biz İnsanı En Güzel Bir Biçimde Yarattık." (Tin: 4)

"Bir Zamanlar Rabb'in Meleklere: 'Ben Yeryüzünde Bir Halife Yaratacağım' Demişti." (Bakara: 30)

"Biz Bir Şeyin Olmasını Dilediğimiz Zaman, Sözümüz Ona Ancak 'Ol!' Dememizden İbarettir. O da Derhâl Oluverir." (Nahl: 40)

"Sizin Yaratılışınızda ve Yeryüzünde Yaydığı Canlılarda, Kesin Olarak İnanan Kimseler İçin İbretler Vardır." (Câsiye: 4)

YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ, KÂİNATIN HÜLÂSASI; "İNSAN"

 

Yaratan, İnsanı Nasıl Yarattığını Beyan Ediyor
İnsan
Hâlîk-ı Azîm Bârî-i Kerîm
Mükerrem İnsan
Bâtındaki Mükerremliğe Gelince
Âlem-i Kebir
Kâinatın Hülâsası İnsan
Hazret-i Allah'ın Nuru Âlemlerin Gurur ve Sürûru Olan Muhammed Aleyhisselâm
Nûrun Alâ Nûr

İLK İNSAN HAZRET-İ ADEM ALEYHİSSELÂM'IN YARATILIŞINDAKİ İLÂHİ HİKMETLER, İNCE SANATLAR
Allah'ın Halifesi
Âdem Aleyhisselâm'ın Yaratıldığı Toprağın Merhaleleri ve Ruh Verilme
Merhalelerdeki Hikmet ve İbret
Ahd ve Misak
Meleklerin İmtihanı
Tâzim Secdesi
İblis
Mühlet Dileme
İblis'ten İtiraflar
Yüce Ferman
İblis'e Mühletin ve Ruhsatın Verilişi

HAZRET-İ HAVVÂ

CENNET ve MEMNU MEYVE
İlâhî Uyarı
Şeytanın Hile ve Tahriki
Tevbe ve Bağış
Cennetten Yeryüzüne

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (24)
ALLAH-U TEÂLÂ'NIN İLİMDE MUVAFFAK KILDIĞI HAS KULLARI

Bunlar vâris-i enbiya oldukları içindir ki, Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'lerin tecelliyatına mazhar olmuşlardır. Yani bildirdiği kadar bilir, gösterdiği kadar görür. Hakk'ta fani olduğu zaman bunlar husule gelir.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Hayber'in Fethi (2)

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
"Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki, o Allah'ı ve Resul'ünü sever, Allah ve Resul'ü de onu sever." buyurdu. (Tirmizî)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (68)

"Nefsine Mal Eden Helâk Olur"

"Cenâb-ı Hâlık'ımız bize hakikati duyursun. Yoksa insan hakikaten kör olarak gidiyor."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (191)

Azîzü'd-dîn Nesefî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (124)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (4)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (2)

Allah-u Teâlâ Âdem Aleyhisselâm'dan itibaren insanları bir imtihan sahnesi olan dünyaya göndermiş ve hikmetinin iktizası olarak kimini kiminden üstün kılmıştır.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (21)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (5)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (37)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bir defasında da yanında Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- ile Hazret-i Ali -radiyallahu anh- bulunduğu halde çeşitli kabileleri ziyaret ediyorlardı. Şeyban bin Sa'lebe oğullarından varlıklı ve yaşlı başlı kimselerin bulunduğu büyük bir toplantıya rastladılar.


GÜNDEM

Terör Örgütünün Devletçiği Elinden Alınmalı, Devlet İmkânlarını Kullanması Engellenmelidir.

/ Uğur Kara

"Örgütlü", "Silahlı", "Dış Destekli" bir "Fitne" ile mücadele topyekün olmadığı müddetçe nihai başarının sağlanması mümkün değildir.


GÜNDEM

Kırım'da Rus Zulmü Yeniden Başladı / Şinasi Çapa

Kırımlılar bizim öz gardaşlarımız, dindaşlarımızdır. Kültürümüz, dilimiz, dinimiz birdir. Onların her türlü derdi ile dertlenmek vazifemizdir.


Eğitim

"Pembe Rengi Çok Seviyorum!" / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |