272. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Dön Rabb'ine! Sen O'ndan Râzı, O Senden Râzı Olarak. Haydi Gir Kullarımın İçine! Gir Cennetime!" (Fecr: 28-30)

"Esenlikle ve Korkusuz Korkusuz Oraya Girin!" (Hicr: 46)

"Allah Onlardan Râzı Olmuş, Onlar da Allah'tan Hoşnud Olmuşlardır. İşte Bu, Rabb'inden Korkanlar İçindir." (Beyyine: 8)

"Güzel Amellerde Bulunanlara Daha Güzel Karşılık, Bir de Fazlası Vardır." (Yunus: 26)

"Çok Merhametli Bir Rabb Olan Allah'tan Onlara Söz Olarak Selâm Gelir." (Yâsin: 58)

 

Hadis-i Kudsî
Hadis-i Şerif
Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!..
Büyük Lütuf
Öyle Bir Cihad Ki!
Ehline Malûm Olan Sır
Hâtemü'l-Evliyâ'yı Ölümsüz Kılan Mertebe
Büyük Bir İfşaat

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (23)
İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF'İNİN BÂTINÎ MANÂSI (18)

Anne karnındaki çocuğu üç ayrı zarla kapladığı gibi bütün âlemleri de rahmetiyle kaplamıştır. O Kâdir-i mutlak her şeyi kaplamıştır.


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Hayber'in Fethi

Hayber Medine'nin kuzey cihetinde Şam tarafında, Medine'den dört günlük bir mesafede bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselâm devrinde yahudiliğin merkezi idi.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (67)

"Derviş ile Kuşun İbretlik Hikâyesi"

Bir gün yaralı bir kuş Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm dervişi hemen huzuruna çağırtır.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (190)

Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (123)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (3)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

İbtilâ ve İmtihan (1)

Ölümü daima gözönünde bulunduran bir kimse, hazırlığını ona göre yapar. Allah-u Teâlâ'nın emir ve nehiylerine hakkıyla riâyet ederek ubudiyet vazifelerini yerine getirmeye çalışır. Yapacağı amellerin en güzelini yapmaya gayret eder. Çünkü kişinin her an fotoğrafı çekiliyor, her sözü ve her kelimesi zaptediliyor.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (20)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (4)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (36)

"Ebu Bekir cennetliktir. Ömer cennetliktir. Osman cennetliktir. Ali cennetliktir. Talha cennetliktir. Zübeyr cennetliktir. Sa'd cennetliktir. Saîd cennetliktir. Abdurrahman cennetliktir." (Ebu Dâvud: 4650; Tirmizî: 3747; İbn-i Mâce: 133)


GÜNDEM

Doğru İstikamet, Doğru Kişilerden Alınır.

/ Uğur Kara

Devlet kılcal damarlarına giren virüsü temizlemeye çalışıyor, ancak boşalan yerleri bundan daha sinsi ve tehlikeli bir başkası doldurmaya çalışıyor.
Uyanık olmamız lâzım.
Tarihte yaşamış gerçek Allah dostlarının hayatı bir hikâye değil gerçek birer örnektir. Onlar devletin selamati için gerekirse kendilerini feda etmekten çekinmemişlerdir.


GÜNDEM

-Kafkasya- Azeri-Ermeni Çatışması Yeniden Başladı / Şinasi Çapa

Rusya, Türkiye'yi Kafkasya üzerinden sıkıştırmak, etkisizleştirmek istemektedir.
Rusya Azerbaycan'ın zenginliklerine yeniden konmak için; kin, intikam ve nifak tohumlarını ekmeye devam ediyor.


Eğitim

"Çocuklarınızla Çocuklaşınız!" (Hadis-i Şerif) / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |