271. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Kötü Tuzaklar Kuranlar, Allah'ın Kendilerini Yerin Dibine Geçirmeyeceğinden veya Kendilerine Hiç Ummadıkları Bir Yerden Azabın Gelmeyeceğinden Emin mi Oldular?" (Nahl: 45)

"Kötülüklerle Tuzak Kuranlara Gelince, Onlar İçin Çok Şiddetli Bir Azap Vardır ve Onların Kurdukları Tuzaklar da Mutlaka Boşa Çıkacaktır." (Fâtır: 10)

"Allah Tuzak Kuranlara Karşılık Vermekte En Güçlü Olandır." (Âl-İ İmran: 54)

"Ben Onlara Mühlet Veriyorum. Şüphe Yok ki, Benim Tuzağım Metindir." (Kalem: 45)

"Onlara Mühlet Veririm. Çünkü Benim Tuzağım Çetindir." (A'raf: 183)

ALLAH-U TEÂLÂ, TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLISIDIR!

 

TUZAK KURAN HAİNLERİN ATASI İBLİSTİR
Hâinlerin Atası İblis
İblis'ten İtiraflar
Şeytanın İlk Tuzağı

RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ'E KURULAN TUZAKLAR

KUR'AN-I KERİM'DE BAHSİ GEÇEN BAZI PEYGAMBER KISSALARI VE KÜFÜR EHLİNİN TUZAKLARINI ALLAH-U TEÂLÂ'NIN BOŞA ÇIKARMASI
HAZRET-İ SÂLİH ALEYHİSSELÂM
HAZRET-İ İBRAHİM ALEYHİSSELÂM
HAZRET-İ YUSUF ALEYHİSSELÂM
HAZRET-İ MUSA ALEYHİSSELÂM
HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM
ASHAB-I KEHF

MUHTEREM ÖMER ÖNGÜT -Kuddise Sırruh- HAZRETLERİ'NE KURULAN TUZAK VE TUZAK KURANLARIN AKIBETİ
Neden İftira Attılar?
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri'nin, Bu İftiraların İçyüzü Hakkındaki Beyanları
"Allah'ın Kendileriyle Alay Ettiği" ve "Azgınlıklarında Mühlet Verdiği" Münâfıkların, Hâtemü'l-Evliyâ'ya İftirâya Kalkışmaları
Bir Ömür ki...
"Herkes İmtihanını Verecek."

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (22)
İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF'İNİN BÂTINÎ MANÂSI (17)

"Yüzünüzü hangi cihete çevirirseniz çevirin, vech-i ilâhî oradadır." (Bakara: 115)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Resulullah Aleyhisselâm'a Sihir Yapılması

Resulullah Aleyhisselâm'ın Zilhicce ayında Hudeybiye'den döndüğü ve Muharrem ayına girildiği sıralarda idi. Medine'de kalan yahudilerden bazıları, müslüman olduğunu söylediği halde münâfıklıktan ayrılmayan yahudi Lebid bin A'sam'ın yanına vardılar. Resulullah Aleyhisselâm'a sihir yapması için kendisine üç altın verdiler.


ÜÇ AYLAR


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (66)

"Fakirden sonra bu mektep devam edecek."

"Ben varım diyen bir insan aklı başında olmuş olsa, bu sözünden dolayı utanması lâzımdır. Senin bu varlıkla ne ilgin var? Şu üzerindeki ilâhî nimetleri bir düşünsene! Seni yoktan var eden O'dur, nimetlere garkeden O'dur."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (189)

Niyâzî-i Mısrî -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (122)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (2)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

"Tasavvuf Taassubun Ötesindedir!"

"Benim mürşidimden başka mürşid olamaz!" diyen kanaat sahiplerine gelince; onlar taassub ehlidirler, zihniyetleri dardır. Tasavvuf ise taassubun ötesindedir."


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (19)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (3)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (35)

"Cennet iyi bilin ki Hazret-i Allah'ın rızâsıdır. "


GÜNDEM

Hiçbir Vatan Evladı Küffarla Birlikte Hareket Etmez!

/ Uğur Kara

"PYD-YPG PKK'dır, terör örgütüdür." diyen herkese "Biz terör örgütü olarak kabul etmiyoruz" diye laf yetiştiren bir ABD var kaşımızda. Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen ABD ajandasında geri adım atmıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir düşmanlıktır. Müttefiklik filan hikâyedir.


Eğitim

EN ÇOK SEVDİĞİM! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |