270. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Allah Düşmanlarınızı Sizden Çok Daha İyi Bilir. Gerçek Bir Dost Olarak da Allah Size Yeter, Hakiki Bir Yardımcı Olarak da Allah Size Yeter." (Nisâ: 45)

"Allah: 'Ben ve Peygamberlerim Elbette Galip Geleceğiz!' Diye Yazmıştır." (Mücadele: 21)

"Galip Gelecek Olanlar Allah'tan Yana Olanlardır." (Mâide: 56)

"Ey Allah'ım! Ancak Sana Teslim Oldum, Sana İman Ettim, Sana Tevekkül Ettim, Sana Yöneldim, Ancak Seninle Düşmana Karşı Mücadele Ettim." (Hadis-i Şerif)

"Kâfir Azdı. Rabb'im Bu Ateşi Bunların Üstüne Yağdır da Ümmet-i Muhammed'i Affet, Muhafaza Et, Muzaffer Et." (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

ALLAH ve RESUL'Ü BİZE YETER!

 

Küfür Tek Millet
Küffarın Art Niyeti Daha Büyük. Küffar Azdı. Hazret-i Allah Bunlara da Bırakmayacak, Bunları Yıkacak
Allah ve Resul'ü Bize Yeter
Allah'ın Ordusu'nun Önünde Kimse Duramaz
Atalarımız Hazret-i Allah'ın Desteği İle Cihad Ettiler
Allah'tan Yana Olanlar Galiptir
Allah-u Teâlâ'nın Nemrud'un Plânını Boşa Çıkartması; İbrahim Aleyhisselâm'ın Teslimiyeti
Allah-u Teâlâ'nın Ordusu'nun Ebrehe'nin Ordusunu Yerle Bir Etmesi
Allah-u Teâlâ Bu Gemiyi Batırmayacak
Allah'ın Yardımı ve Peygamberî Müjde
İslâm Dini, Birliği Emreder
Parçalamak Şeytanın İşi
Mülk, Allah-u Teâlâ'nındır

"ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERİ SAKIN ÖLÜLER SANMAYIN, BİLÂKİS ONLAR DİRİDİRLER." (Âl-i İmrân: 169)

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (21)
İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF'İNİN BÂTINÎ MANÂSI (16)

Abdullah bin Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri buyururlar ki:
"Eğer bu Âyet-i kerime'nin size tefsirini yapacak olsam, beni mutlaka taş yağmuruna tutarsınız."


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Hükümdarları İslâm'a Dâvet (2)

Ebu Musa -radiyallahu anh- der ki:
"Habeşistan kralı Necâşî merhumu işittim, demişti ki:
'Ben şehâdet ederim ki Muhammed Allah'ın resul'üdür. O İsa Aleyhisselâm'ın, geleceğini müjdelediği zâttır.
Eğer ben, şu saltanatın başında olmasaydım ve üzerimde insanlarla ilgili yük bulunmasaydı onun ayakkabılarını taşımak üzere yanına giderdim.'"
(Ebu Dâvud)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (65)

Rızâ İçin...

"Rızâ yoluna girmeyi nefis, şeytan istemiyor. Amma diğer yollara akıntı var. Rızâ'ya yanaşan yok amma gayri yollara yanaşan çok!"


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (188)

Kaygusuz Abdâl -kuddise sırruh-


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (121)

DÂVUD BİN MAHMUD EL-KAYSERÎ -Kuddise Sırruh- (1)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet (6)

"Kim Kime Tâbi Olduysa!"


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (18)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT (2)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (34)

Tesnim'i katıksız olarak içmek Allah-u Teâlâ'ya yaklaştırılmış olan "Mukarreb"lere mahsustur.


GÜNDEM

-Amerika-Rusya Gidecek, Türkiye Kalacak-
Herkes Hesabını Doğru Yapsın!

/ Uğur Kara

Rusya, Avrupa, Amerika bütün Batı ve Hıristiyan dünyası geri döndürülemez bir çöküşün içerisindedir. Bunlara sırtını dayayanlar yakın bir gelecekte büyük bir hüsrana uğrayacaktır.


Eğitim

BU HARFLER NE GÜZEL BÖYLE! / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |