269. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Zikrullah Elbette En Büyük (İbadet)tir." (Ankebût: 45)

"Allah'ı Çok Çok Zikredin. Tâ ki Umduğunuza Kavuşabilesiniz." (Enfâl: 45)

"Ey İman Edenler! Ne Mallarınız Ne Evlatlarınız Sizi Zikrullahtan Alıkoymasın.
Kim Bunu Yaparsa İşte Onlar Ziyana Uğrayanlardır." (Münâfikûn: 9)

"ZİKRULLAH KALPLERİN ŞİFÂSIDIR."
(Hadis-i Şerif)

 

ZİKRULLAH
Mânâ ve Önemi
İlâhî Emir
Âyet-i Kerime’ler
Ayrılanlar
Zikrullah ve Şükür
Kalplerin Şifâsı
Kâlp İtminanı
Allah-u Teâlâ’nın Kulunu Anması
En Büyük Kalkan Zikrullah
Musa Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
Zekeriyâ Aleyhisselâm’a Zikrullah Emri
Zikrullah’ı Teşvik
Münâfıklar ve Zikrullah
Sıkıntılı Hayat

HADİS-İ ŞERİF’LER

ZİKRULLAH’TAN KAÇANLAR VE KARŞI ÇIKANLAR

ZİKRULLAH’IN KISIMLARI
1. Umum Müslümanların Zikri
2. Tarikat Ehlinin Zikri
Zikrullah İçin Teşkil Edilen Halkalar
3. Hakikat Ehlinin Zikri
4. Mârifetullah Ehlinin Zikri
5. Hass’ül-Has Olanların Zikri

ZİKRULLAH’IN ÖZÜ
Bâtınî Zikrin En

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (20)
İHLÂS SÛRE-İ ŞERİF'İNİN BÂTINÎ MANÂSI (15)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyururlar:
"Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz süflî arza bir ip sarkıtmış olsanız Allah'ın üzerine düşerdi." (Tirmizî)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Yedinci Yılı
Hükümdarları İslâm'a Dâvet

Âyet-i kerime'de:
"Resul'üm! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik." buyurulmaktadır. (Enbiyâ: 107)


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (64)

Gaye; Ruhen Yükselmek

Yol çok nazik, çok dakik.
Gaye; ruhen yükselmek ve ruhen yürümek. Bedenle yürümüşsün ne kıymeti var?


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (187)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (35)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (120)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (13)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet (5)

"Bu Kur'an insanlara açık bir tebliğdir. Bununla hem korkutulsunlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler, hem de akl-ı selim sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar." (İbrahim: 52)


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (17)
HACC HAKKINDA BİR TATBİKAT


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (33)

Ebu Bekir Sıddık -radiyallahu anh- Hazretleri bir gün düşünceye dalmış; kıyamet, mizan, cennet, cehennem, meleklerin dizilmeleri, göklerin katlanışı, dağların serpilip dağılışı, güneşin dürülmesi ve yıldızların parçalanışı hakkında fikir yürütmüş ve:
"Arzu ederdim ki, ben şu yeşilliklerden bir yeşillik olsaydım, hayvanlar gelip beni yeselerdi ve ben yaratılmamış olsaydım." demişti.


GÜNDEM

"Siyonist" Biden Geldi, Amerika'nın İçyüzünü Gösterdi ve Gitti! / Uğur Kara

Amerikan derin devleti Biden'in gelişine zemin hazırladı, Türkiye'yi kendi siyasetine çekmek için ikna, ikaz, tehdit her yöntemi denedi. Kendi nüfuz ajanlarını ve istihbarat taktiklerini ifşa etmeyi göze aldı. Her yolu denedi. Ancak özellikle PYD konusunda Türkiye'nin kararlılığını kıramadı. Biden'in Türkiye ziyaretindeki Amerikan tavrını çok pervasız, hatta düşmanca bir hareket olarak da tanımlayabiliriz. Bu pervasızlığa karşı söylenecek Türk argo sözlüğünde çok güzel bir sözcük var.


TARİHTEN SAYFALAR

Orhan Gâzî'nin Oğulları ve 749/1348 Târihli Beratı Üzerine Yeni Tespitler (4)
/ Hakan Yılmaz

Kuruluş devrinde Oğuz/Moğol hanlık protokolünün cârî olduğu, tıpkı İlhanlılar'daki gibi büyük şehzâdenin babası hayatta iken "Sultân" unvânını ve benzeri diğer yüksek vasıfları kullanabildiği, sonraki asırların saltanat/verâset dâvâlarından henüz en küçük bir ize rastlanmayan bu devirde, büyük şehzâdenin "Hondkâr" olarak vasfedilmesinin aslında şaşılacak hiçbir tarafı yoktur.


Eğitim

"Umuda Tohum Ekmek" / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |