267. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"O'nun Kudretine Delâlet Eden Âyet ve Alâmetlerden Birisi de, Kendileriyle Kaynaşmanız İçin Kendi Cinsinizden Eşler Yaratması, Aranızda Sevgi ve Merhamet Koymasıdır." (Rum: 21)

"Kadınlarınızla İyi Geçinin. Eğer Onlardan Hoşlanmazsanız, Umulur ki Hoşunuza Gitmeyen Bir Şeye Allah Birçok Hayırlar Koymuş Olabilir." (Nisâ: 19)

"İyi Kadınlar İtaatkâr Olanlardır." (Nisâ: 34)

"Kadın İçin Hakkına En Çok Riâyet Edilmesi Gereken Kimse Kocasıdır. Erkek İçin En Büyük Hak Sahibi de Anasıdır." (C. Sâğir: 1186)

"Çocuklarınızı Peygamber'inize, Ehl-i Beyt'ine ve Kur'an Okumaya Muhabbet Gibi Üç Hasletle Terbiye Ediniz." (Câmiü's-sağir)

AİLEDE HUZUR ve SAADET

 

Aile
Evvelâ Dinî Nikâh
"Sadece "Resmi Nikâh"ın Yapılması, "Dini Nikâh"ın da Yerine Geçer mi?"
İslâm ve Kur'an Ahkâmı Mucibince Yaşamak Huzura Vesiledir
Huzur Neyle Meydana Gelir?
Huzurun Kaynağı Nasıl Temin Edilir?
Eşlerin İyi Geçinmesi
Hazret-i Ömer -radiyallahu anh- Efendimiz'den Güzel Bir Ölçü
Evlilik Karşılıklı Teşekkürle Yürür
Âilede Huzur
Ailede Ahenk
Selmân-ı Fârisî -radiyallahu anh- Hazretleri'nin Aile Hassasiyeti
Katı Sözler ve Şeytan
Resulullah Aleyhisselâm'ın Sevgideki Ölçüyü Tarifi
Dikkat Edilmesi Gereken Üç Nokta
Evlilikle İlgili Nasihatları
"Sabredeceksiniz, Derecenizi Alacaksınız!"
Yuva Kuracaklara Nasihatları
Bazı Kadın Kocası, Bazı Erkek, Hanımı Yüzünden Erer
Şeytanın Vesvesesi
Nefisle Mücadele ve Çok Sığınmak
Şeytanlaşmış İnsanlar

ÂİLEDE KARŞILIKLI VAZİFE ve HAKLAR
A) Erkeğin Vazifeleri
B) Kadının Vazifeleri
C) Ana-Baba Hakkı
D) Evlât Terbiyesi

"Ey İman Edenler! Kendinizi ve Âilenizi, Yakıtı İnsanlar ve Taşlar Olan Ateşten Koruyun." (Tahrim: 6)
Zât-ı Âlileri Çocuk Yetiştirilmesine Çok Dikkat Ederlerdi.
Numune Olmak
İbretlik İki Hikâye
İkinci bir temsil
Arkasından Hayırlı Evlât Bırakanlar
Haya Gidiyor!
Rüyâ

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (18)
"Mârifetullah"taki Sır

Bu açıklamalar ilme göredir...


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Mânevî Hikmetler

Hudeybiye'den Medine'ye dönüldükten sonra, bazı Mekkeli kadınlar İslâm dini'ne girerek Medine'ye gelmişlerdi. Resulullah Aleyhisselâm bu kadınları Kureyşliler'e teslim etmedi. Çünkü muahedenin geri çevrilmesini mecbur ettiği madde, yalnız müslüman olan erkekler içindi. Kadınlar buna dahil değildi. Aynı zamanda Kur'an-ı kerim de bu gibi müslüman kadınların, müşriklere iâdesini menetmiş bulunuyordu.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (62)

"Dünya"

"Dünya bir haraphanedir. Dünyayı harap gören bir insanın içi o nispette sağlam ve düzgündür.
Dünyayı mamur gören ve muhabbet eden bir insanın içi ise haraptır."


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (185)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (33)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (118)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (11)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet (3)

"Ha sahte peygamber, ha sahte mürşid. Sahte peygamber de yol kesicidir, sahte mürşid de yol kesicidir, eşkiyadır."


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (15)
Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları (3)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (31)

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine: "Yâ Ebu Bekir, kandilin ışığını çoğalt." buyurdular.


GÜNDEM

Türkiye, Büyük Devlet Kategorisine Terfi Etti! / Uğur Kara

Rusya Türkiye'yi küçümsemenin bedelini ödedi. Karizması çizildi. Türkiye de vatan sözkonusu olduğu zaman yapabileceklerini tüm dünyaya göstermiş oldu. Putin istemese de Türkiye'yi sınıf atlamaya zorladı. Türkiye de istemeyerek de olsa süper güce kafa tutabilen büyük bir ülke konumuna yükseldi.


Eğitim

Çocuk Dili / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |