266. sayımızın kapağı

HAKİKAT'te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

"Hiçbir Memleket Hariç Olmamak Üzere, Biz Onu Kıyamet Gününden Önce Ya Helâk Ederiz Veya Onu Şiddetli Bir Azapla Cezalandırırız." (İsrâ: 58)

"Gelecek Her Zaman, Sizin İçin Bir Öncekinden Daha Kötüdür." (Hadis-i Şerif)

"Bütün Dünya Harbe Hazırlanmış. Herkes Savaş Hazırlığı Yapıyor, Her Şey Hazır, Emr-i İlâhi'ye Bakıyor. Ateş Patladığı Zaman Dünyayı Sarar. Harpler Bir Çıktığı Zaman Dünyayı Süpürecek!" (Ömer Öngüt -kuddise sırruh-)

"ÜÇÜNCÜ CİHAN HARBİ"NE DOĞRU!..

 

Âhir Zamandayız Kıyamete Yakın Anarşi ve Kargaşa Günleri
Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Hazretleri Bu Günleri Haber Vermişlerdi
Bazı İfşaatları
Hâtem-i Veli Bir Direkti
Hatemi Veli'nin Gitmesi ile Her Şey Başlayacak
Meyus Olmayın, Ümitsizliğe Kapılmayın
Tedbir ve Tevekkül
Bu Yapılanlar Yanlarına Kalmayacak
Arap Memleketleri
İktidar Kuvvette Değil Ruhsattadır
İman ve Cihad
Mekkei Mükerreme, Medinei Münevvere

HAZRETİ ALLAH MUZAFFERİYETİ İSLÂM'A VERECEK; ZULÜMLE DOLAN YERYÜZÜ TEKRAR ADALETLE DOLACAK.
Hazret-i Mehdi Çıkışından Ümitlerin Kesildiği Bir Sırada Gelecek
İslâm Yeryüzüne Tam Manasıyla Yerleşecek
Bereketli Devirler Gelecek
İsa Aleyhisselâm Yeryüzüne İnecek, Hazreti Mehdi'ye Yardım Edecek
Hazret-i Mehdî'ye Rûhânî Yardım

/ İsmail Yavuz

Kur'an-ı Kerim Tefsiri

İhlâs Sûre-i Şerif'inin Tefsiri (17)
İlm-i Billâh (2)

"Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve hatta buna yedi deniz daha eklense, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez.
Şüphe yok ki Allah Azîz'dir, hikmet sahibidir."
(Lokman: 27)


Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm

Hicretin Altıncı Yılı
Seferden Geri Kalanlar

Resulullah Aleyhisselâm Umre için Mekke-i mükerreme'ye gitmek istediği zaman Medine çevresindeki Müzeyne, Cüheyne gibi kabilelere haber göndermişti. Fakat onlar bu çok şerefli sefere katılmamışlar ve silâhsız olarak Mekke'ye gidenlerin Kureyş kabilesi tarafından imha edileceklerini sanmak suretiyle Resulullah Aleyhisselâm'ı kötü zan altında tutmuşlardı.


Muhterem Ömer Öngüt -kuddise sırruh- Efendi Hazretleri'nin Hayat-ı Saadetlerinden İnciler (61)

İhlâs Tertemiz Bir Pınar Gibidir

İhlâs tertemiz pınar gibidir. Hazret-i Allah ve Resul'ünden ve zamanın kutbundan aldığı feyizle kalp coşar-taşar.
O feyiz ve nurdan mahrum olanlar nefisle icraatını yürütürler. Onların gidişleri nefisle olduğu için âkıbetleri helâk olur.


EVLİYÂ-İ KİRAM -kaddesallahu Esrârehüm- Hazerâtı'nın "Hâtemü'l-Evliyâ" Hakkındaki Beyan ve İfşaatları (184)

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- (32)


Allah-u Teâlâ'nın Sevgililerinin İfşaatlarına İzah ve Açıklamalar (117)

Müeyyedüddîn Mahmûd el-Cendî -kuddise sırruh- (10)


Tasavvuf'un Aslı Hakikat ve Marifetullah İncileri

En Ağır Mesuliyet (2)

Hakiki mürşidlerle sahte mürşidlerin temsili:
Bal arısı hep bal yapar. Can tehlikesi olmadıkça iğnesini sokmaz. Bir de eşek arısı vardır, o hep sokar. Kendisini sıksan bir damla balı yoktur.
Kamış da iki çeşittir. Birisi şeker kamışı, diğeri süpürge kamışı. Birinden hep tad akar, diğeri ne kadar sıkılsa hiçbir şey akmaz.


İSLÂM İLMİHALİ

Hacc (14)
Hacc ve Umre İle İlgili Yasak Fiiller ve Cezaları (2)


ASHÂB-I KİRAM -Radiyallahu anhüm- HAZERÂTI'NIN HAYATI

HAZRET-İ EBU BEKİR SIDDÎK -Radiyallahu Anh- (30)

Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- bir defasında Resulullah Aleyhisselâm'la yemek yiyorlardı. O esnâda bu Âyet-i kerime nâzil oldu. Yemekten hemen el çekti ve:
"Yâ Resulallah! Ben, benden sâdır olan zerre kadar kötülüğün de karşılığını görecek miyim?" diye sordu.


GÜNDEM

Büyük Devletler Tepişiyor, Türkiye Milli Menfaatlerini Korumaya Çalışıyor! / Uğur Kara

Büyük devletler birbiri ile çekişirken ve büyük bir savaşa hazırlanırken, Türkiye Kuzey Irak ve Suriye'ye yerleşen, yerleştirilen terör tehdidine karşı kendisini korumaya çalışıyor. Türkiye bu tehdide karşı hem Amerika'dan hem de Rusya'dan köstek görüyor.


TARİHTEN SAYFALAR

Orhan Gâzî'nin Oğulları ve 749/1348 Târihli Beratı Üzerine Yeni Tespitler (2)
/ Hakan Yılmaz


Eğitim

Ya Zafer, Ya Bozgun!.. / Canan Büşra Kara


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |